Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Hlavní polní cesta HC3 - Labuty

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín realizoval na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Labuty účelovou komunikaci „Hlavní polní cesta HC3“.

Účelová komunikace kategorie P 4,5/30 v délce 463 m. Jízdní pruh šířky 4 m z asfaltobetonu se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Odvodnění zemní pláně a komunikace je v úseku 0,003 – 0,110 km řešeno jednostrannou vnitřní drenáží z trubek PVC DN 100 mm uloženou pod krajnicí vozovky s vyústěním do odvodňovacího záchytného žlabu na začátku komunikace. V úseku 0,120 – 0,304 je těleso komunikace odvodněno cestním příkopem, který je zaústěn do vodoteče. Úsek 0,310 – 0,463 je odvodněn drenáží s vyústěním do cestního příkopu.

Projektovou dokumentaci vypracovala firma AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 Brno.

Realizaci stavby v termínu září až listopad 2015 provedla firma Ekostavby Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 2, 618 00 Brno. Celkové náklady činily 4 507 800,- Kč včetně DPH.


Tisk