Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Hodonín – polní cesta C43

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín v souladu s plánem společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hodonín realizoval stavbu Hodonín – polní cesta C 43. Cesta zajišťuje přístup na zemědělské pozemky jihovýchodně od města Hodonín podél silnice 3. třídy ve směru na Rohatec.

Účelová komunikace je jednopruhová s výhybnou kategorie P3/30. Délka 725 m, šířka 3 m, s povrchem z asfaltobetonu a s podkladními vrstvami ze štěrkodrti bez krajnic. V místech křížení s inženýrskými sítěmi je povrh z rozebíratelné dlažby tl. 10 cm.

Stavbu realizovala firma EURIVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih v termínu 1. 10. 2015 - 30. 11. 2015 v celkových nákladech 5 378 tis. Kč včetně DPH z prostředků VPS.

 


Tisk