Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Polní cesty CP3 a CP4 v k .ú. Vrbovec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, zahájil stavbu polních cest CP3 a CP4 v k. ú. Vrbovec.

Polní cesta CP3 je lokalizována ve východní části obce Vrbovec. Navazuje na místní komunikaci. Polní cesta CP3 je jednopruhová kategorie P 4,5/30 na pozemku p. č. 8601/2 v k. ú. Vrbovec, délka cesty je 182,26 m, šířka vozovky je 3,5 m, krajnice zpevněné, povrch z asfaltového betonu.

Polní cesta CP4 navazuje na polní cestu CP3, pokračuje dále kolem zemědělského družstva, pak se stáčí k jihu a končí připojením na silnici III/40836. Polní cesta CP4 je dvoupruhová kategorie P 6/30 na pozemku 8601/1 a 8481 v k. ú. Vrbovec, délka cesty je 1174,2 m, šířka vozovky je 5 m, krajnice zpevněné, povrch z asfaltového betonu.

Výsledkem projektu je stavba dvou polních cest dle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav. Polní cesty umožní lepší prostupnost krajiny a budou sloužit nejen jako přístupové cesty k okolním pozemkům a zlepšení propustnosti krajiny, ale i k odklonění provozu zemědělské techniky ze zemědělského družstva mimo zastavěnou část obce Vrbovec.

Zahájení stavebních prací: 1.3.2017

Dokončení stavebních prací: 15.6.2017, předání stavby: 15.8.2017

Celkové náklady:  8 .046.505 Kč s DPH, z PRV bude hrazeno 8.044.085 Kč

 

Polní cesty CP3 a CP4 v k.ú. Vrbovec.png

 

Polní cesty CP3 a CP4 v k.ú. Vrbovec 2.png

 

Polní cesty CP3 a CP4 v k.ú. Vrbovec 3.png

Tisk