Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Polní cesty po letech propojily Ivanovice na Hané s Vyškovem

Po mnoha letech čekání se obyvatelé Ivanovic na Hané dočkali dokončení poslední etapy realizace polních cest, které chyběly k propojení mezi městy Ivanovice na Hané a Vyškovem. Státní pozemkový úřad v měsíci říjnu dokončil stavbu polních cest C6 v katastrálním území Medlovice a C8 v katastrálním území Ivanovice na Hané, které na této takřka 10 km dlouhé trase léta citelně chyběly.

Doposud nebylo možné se zemědělskou technikou mezi městy projet jinak než v hustém provozu. Chyběl totiž most, přes který by bylo možné překonat hlubokou vodoteč Medlovického potoka. KPÚ pro JMK, pobočka Vyškov v tomto místě zřídila rovněž nový most montovaný z dělených ocelových dílců s přesypem a opevněním toku kamennou rovnaninou. Celá stavba díky tomu i přes použití zcela moderních technologií působí dojmem stavby z dob první republiky.

Trasa nových cest činí 1043 m a v celém komplexu již dříve zbudovaných cest má zcela zásadní význam. Cesty byly provedeny s asfaltobetonovým povrchem, jako jednopruhové s výhybnami. Jízdní pruh je tvořen 3 m širokým asfaltobetonovým pásem a dvěma krajnicemi o šířce 0,5 m ze štěrkodrti. Most přes Medlovický potok byl doplněn o ocelové zábradlí s pozinkováním a ochranným nátěrem. Protože cesty svou niveletou kopírují řeku Hanou, obě města tuto trasu zařadí do své sítě cyklistických stezek. Dokončená stavba tak pomůže nejen zemědělské dopravě, ale zvýší i bezpečnost turistů přejíždějících mezi městy. Nabídne jim totiž alternativní trasu, aby nemuseli riskovat v hustém provozu státní silnice, které na mnoha místech chybí krajnice. Dokončená stavba přišla bezmála na 5.000.000 Kč, byla hrazena z prostředků SPÚ a stala se důkazem, že i polní cesty mohou svojí polyfunkčností sloužit široké veřejnosti a hájit tak dobré jméno pozemkových úprav.

 

 vyskov1.jpg

Výstavba polní cesty C v k.ú. Medlovice

 

vyskov 2.jpg

Podkládání drenážního potrubí na cestě C8 v k.ú. Ivanovice na Hané

Tisk