Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Prezentace realizace pozemkových úprav Níhov

Zpevnění polní cesty C 3 v k. ú. Níhov

Polní cesta v k. ú. Níhov (výstavba komunikace byla zahájena 11. 8. 2015 a investorem jako dokončené dílo převzata 30. 5. 2016) byla v celé své délce navržena jako jednopruhová zpevněná polní cesta na základě platného plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Níhov. Celkové náklady na výstavbu činily 13 274 593 Kč včetně DPH. Cesta je situována severně od zastavěného území malé malebné podhorské obce  Níhov a vede severojižním směrem v nadmořské výšce 470 – 480 m n .m.  Začíná napojením na místní komunikaci – Lubné – Níhov a pokračuje mezi poli směrem k obci Rojetín. Po cca 400 metrech prochází lesními pozemky vesměs ve vlastnictví Obce Níhov. Cesta je v celé své délce 1 030 m navržena v minimální šířce 4,5 m, z čehož 3,5 m tvoří kryt z asfaltového betonu a 2 x 0,5 m šířky činí mechanicky zpevněným kamenivem zpevněná krajnice. V přibližné délce 400 m až po hranice parcel lesních pozemků byly podél cesty vysázeny vzrostlé listnaté stromy s obvodem kmene 12–14 cm v počtu a druhovém složení:  13 ks dub zimní, 6 ks habr obecný, 21 ks javor mléč. Na začátku cesty byla vysazena skupina tří lip srdčitých. Svozná plocha cesty se pohybuje okolo 100 ha zemědělského půdního fondu a 10 ha lesního půdního fondu, přičemž zpřístupňuje pozemky vlastníků v severní části katastru. Přístup na k cestě přilehlé pozemky umožňuje zřízení 11 zpevněných sjezdů.

Níhov, pobočka Brno, cesta C 3 původní stav 1.3.2011 1.jpg

Níhov, pobočka Brno, cesta C 3 nový stav 27.4.2016 2.jpg

Níhov, pobočka Brno, cesta C 3 nový stav 27.4.2016 3.jpg

Tisk