Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace větrolamu v k. ú. Vrbovec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo realizoval, na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrbovec, větrolam v k. ú. Vrbovec.

Realizace větrolamu navazuje na komplexní pozemkové úpravy, které prokázaly jako prioritní potřebu řešení protierozní ochrany obce Vrbovec před účinky větrné eroze. Větrolam řeší společný zájem obce Vrbovec a vlastníků dotčených pozemků – aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných částí ÚSES obnovou ekosystémů a o závazek následnou péčí rozvíjet jejich funkčnost.

Výsadba větrolamu byla realizována v období od 1.9.2016 do 31.10.2016. Po oplocení a zatravnění vyčleněných pozemků byla provedena výsadba keřů ve třech řadách (svída obecná, zimolez obecný, ptačí zob, růže šípková, kalina tušalaj, brslen evropský, dřín jarní a řešetlák počistvý v celkovém počtu 3160 kusů). Výsadba stromů s balem probíhala do připravených jamek s upevněním ke kůlu a ochranou před okusem pletivem (javor mléč, habr obecný, třešeň ptačí, dub zimní, dub letní, jeřáb břek a lípa malolistá v celkovém počtu 702 ks). Na závěr byla výsadba zamulčována štěpkou ve vrstvě 10 cm.

Délka větrolamu 600 m, šířka 15 m

Od roku 2017 bude zhotovitelem zajišťována následná tříletá péče.

Celkové náklady:  1 035 525 Kč s DPH, hrazeno z VPS

 

VN2 před výsadbou.jpg

 

VN2 během výsadby.jpg

 

VN2 po výsadbě.jpg

 

Tisk