Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Karlovarský

Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby a převody pozemků v Karlovarském kraji

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj v roce 2015 připravil veřejnou nabídku pozemků pro oprávněné osoby dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v jeho platném znění, o celkové výměře 108 ha k uspokojení nároků na náhradní pozemky. Takto bylo oprávněným osobám převedeno celkem 64 ha. V okrese Karlovy Vary 43 ha, v okrese Cheb 8 ha a v okrese Sokolov 13 ha, což činí zhruba 60 % z celkového objemu nabídnutých pozemků.

více...

Nový rok byl na KPÚ pro Karlovarský kraj odstartován podepsáním smluv o dílo na zpracování návrhu KoPÚ

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj na počátku roku 2016 ukončil zadání veřejné zakázky na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Štítary u Krásné, Vlkovice u Mariánských Lázní, Martinov u Mariánských Lázní a Prameny v okrese Cheb.

více...

Pobočka Cheb zkvalitňuje služby pro své klienty

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj oznamuje svým klientům, že od 1. 12. 2015 je na pobočce KPÚ v Chebu, Evropská 1605/8, k dispozici odborně vyškolený pracovník, zajišťující kontakt s KPÚ pro Karlovarský kraj.

více...

Vodohospodářské opatření VO 1 realizované v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Slavkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary představuje další společné zařízení realizované v roce 2014. Tentokrát se jedná o polyfunkční vodohospodářské opatření, které bylo navrženo a posléze realizováno v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Slavkov v okrese Sokolov.

více...

SPÚ je mimo jiné držitelem honiteb v Karlovarském kraji

Oddělení správy nemovitostí KPÚ pro Karlovarský kraj řeší mimo jiné i agendu úzce spojenou s myslivostí – SPÚ je v Karlovarském kraji držitelem celkem 36 honiteb - v okrese Karlovy Vary 11 honiteb, v okrese Sokolov 5 honiteb a v okrese Cheb 20 honiteb.

více...

Privatizace nemovitostí v Karlovarském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, přestože působí v nejmenším kraji České republiky, má ve své evidenci 896 položek vedených jako hmotný investiční majetek. Většinou se jedná o komunikace, vodní nádrže, ale také o prozatím nezprivatizované zemědělské areály, kolny, garáže, atd.

více...

Polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B v k. ú. Krásno nad Teplou (okres Sokolov)

Pobočka Karlovy Vary si Vám dovoluje představit další společné zařízení realizované v roce 2014. Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC 19 a výstavbu nového lokálního biokoridoru LBK 2B, které byly navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k. ú. Krásno nad Teplou.

více...

Realizace polních cest v k. ú. Hrádek u Krajkové (okres Sokolov)

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k. ú. Hrádek u Krajkové byly zahájeny v roce 2003 na základě podnětu Obce Krajková a bývalého ÚP PF ČR v Sokolově.

více...

Problematika Bolševníku velkolepého v Karlovarském kraji

Specifikem Karlovarského kraje je mimo jiné také výskyt Bolševníku velkolepého, který je v současné době řazen mezi vůbec nejnebezpečnější invazní druhy na českém území (platí i pro území mnoha dalších států).

více...

Vedlejší polní cesta VPC 4aN na p.p.č. 1074 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007–2013 byla v územní působnosti Pobočky Cheb realizována níže uvedená vedlejší polní cesta

více...

| 1 | 2 | 3

Tisk