Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemkové úpravy zahajované pobočkou Hradec Králové

V prvním pololetí letošního roku proběhly a ještě proběhnou úvodní jednání 7 komplexních pozemkových úprav, které zahájila Pobočka Hradec Králové v předchozích letech.

Jedná se o komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:

  • Lužec nad Cidlinou, kam byla z důvodu změny katastrální hranice zahrnuta i část k. ú. Nepolisy a část k. ú. Vlkov nad Lesy ze sousedního okresu Nymburk – úvodní jednání proběhlo 9. 2. 2016;

  • Nepolisy včetně ucelené části k. ú. Zadražany - úvodní jednání proběhlo 25. 2. 2016;

  • Dohalice včetně ucelené části k. ú. Mžany – úvodní jednání proběhlo 10. 3. 2016;

  • Horní Dohalice – úvodní jednání proběhlo 17. 3. 2016;

  • Klášter nad Dědinou – úvodní jednání proběhlo 23. 3. 2016;

  • Ledce – úvodní jednání proběhlo 23. 3. 2016;

  • Divec – úvodní jednání proběhne 12. 4. 2016 od 17.00 hod. na Obecním úřadě v Divci;

  • Křičov – datum ani místo konání úvodního jednání není dosud stanoveno.

Pobočka rovněž po projednání s Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, zahájila řízení o jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ) pro upřesnění přídělů v k. ú. Zachrašťany, Písek u Chlumce nad Cidlinou a Dolní Přím. Cílem těchto jednoduchých pozemkových úprav je právní zajištění vlastnického stavu, jak byl založen původním přídělovým řízením s ohledem na současný skutečný stav terénu. Zde nebudou řešeny ekologické vazby v krajině, ani nebudou slučovány pozemky stejného vlastníka, neboť bude respektován původní grafický přídělový plán. JPÚ v k. ú. Zachrašťany budou ukončeny v červnu 2016, zbylé pak v roce 2017.

Tisk