Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Pozemková úprava napraví dávnou křivdu

     V roce 1959 došlo na základě mezistátní smlouvy (zveřejněna ve vyhlášce ministra zahraničních věcí jako č. 23/1959 Sb., o konečném vytýčení státních hranic) ke změně průběhu hranice mezi ČSSR a PLR. Hranice byla „narovnána“, tudíž zkrácena, a vedla nově většinou po terénních rozhraních – po hřbetech kopců, po řece či potocích. V důsledku této úpravy se „ocitly“ za státní hranicí pozemky českých vlastníků a zároveň na české území přešly pozemky původně polské.

     V okrese Náchod uvedená změna státní hranice zasáhla do vlastnictví necelých tří desítek českých vlastnických subjektů v 7 katastrálních územích v rozsahu cca 44 ha. Ani v uvedené mezistátní smlouvě, ani v navazujících dokumentech či právních předpisech nebyly vyřešeny majetkoprávní otázky. Vlastníci to nepochybně cítili jako křivdu, ale doba neumožňovala účinnou obranu jejich práv.

     Od roku 1990 se začali o nápravu hlásit někteří dědicové původních vlastníků. Na celostátní úrovni vznikly komise, byli ustaveni zmocněnci vlád a zahájena jednání. Bohužel, veškerá snaha konkrétní výsledky nepřinesla.

     Krokem správným směrem byla až novela zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, která od roku 2013 umožňuje při pozemkových úpravách navýšit nárok původních vlastníků či jejich dědiců, pokud se jejich pozemky staly po roce 1958 součástí Polské lidové republiky (§ 8 odst. 2). Ze státních pozemků v řešené oblasti mohou být odškodněni.

     Pobočka Náchod na základě žádostí několika osob, jejichž majetková práva byla změnou státní hranice dotčena v katastrálním území Běloves u Náchoda, zahájila v roce 2015 komplexní pozemkovou úpravu v tomto katastru a v březnu letošního roku podepsala smlouvu s projekční a geodetickou firmou na provedení komplexní pozemkové úpravy.

     Naděje na nápravu dávné křivdy – zatím alespoň v této části našeho území - výrazně stoupla.

 

  

Tisk