Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Most přes Polančici v k. ú. Polanka nad Odrou

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, v roce 2016 zrealizoval  stavbu mostu se související úpravou toku pod mostem. Stavba je součástí II. etapy realizace obchvatu pro zemědělskou techniku. Most propojil v I. etapě realizovanou polní cestu HPC 56 se stávající cestou HPC 55.1, jejíž rekonstrukce se předpokládá ve III. etapě budování obchvatu společně s polní cestou HPC 45.HPC 56.

Pozemkový úřad Ostrava schválil v roce 2012 návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Polanka nad Odrou, jehož součástí je i tento důležitý spojující prvek společných zařízení. Most byl nezbytnou podmínkou zprovoznění této části obchvatu pro zemědělskou techniku do střediska živočišné výroby a odklonění zatěžujícího provozu z obytné zástavby.  

Stavbu tvoří 2 stavební objekty:

SO 02 Most přes Polančici (dopravní stavba): byl realizován jako novostavba monolitické železobetonové mostní konstrukce. Je realizován částečně v místě pozůstatků bývalého mostu. Konstrukci mostu tvoří železobetonová deska tloušťky 270-380 mm s vozovkou z asfaltobetonu 2x50 mm, na okrajích s římsami. Šířka mostu je 7-8,7 m, rozpětí nosníku 7,7 m. Most je doplněn sjezdem a nájezdem taktéž z asfaltobetonu, v rámci nájezdu z C 55.1 došlo k rozšíření části této komunikace pro potřebu vjezdu těžké a rozměrné zemědělské techniky na most.

SO 03 Úprava koryta toku: (vodní dílo): jedná se úpravu části koryta, břehů a dna již upraveného toku pro založení mostu kamennou dlažbou a rovnaninou vč. vyvedení stávajících drenáží

Termín realizace: 7/2016 – 11/2016

Cena stavby4.017.191Kč včetně DPH


Most přes Polačici - před raalizaci.jpg

Most přes Polančici během realizace.JPG


Most přes Polančici - po realizaci.jpgTisk