Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace schválených privatizačních projektů v roce 2015 a příprava převodů komunikací na obce

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, oddělení privatizace a převodů se v loňském roce zabýval nejen velmi složitou a specifickou agendou tzv. „církevních restitucí“ dle zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění jako povinná osoba, ale i celou řadou dalších oblastí.

KPÚ realizoval mimo jiné také převody na základě schválených privatizačních projektů, podle zákona č.  92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podařilo se úspěšně dokončit proces privatizace firmy s významným podílem na zaměstnanosti v tradičních odvětvích (lesnictví, zemědělství, dřevozpracující průmysl), v příhraničním regionu Vrbenska, který je postižen vysokou mírou nezaměstnanosti a s ní související obtížnou sociálně ekonomickou životní úrovní místních obyvatel.  Jednalo se o převod zbývající části zemědělského areálu v okrese Bruntál a to formou přímého prodeje předem určenému nabyvateli provozujícímu zemědělskou výrobu a komplexní lesnické práce v CHKO Jeseníky. Díky tomuto procesu doprivatizace nemovitých věcí se stabilizovala situace podnikatelských aktivit v této oblasti i do budoucna, kdy firma získala určitou perspektivu svého plánovaného rozvoje a její zaměstnanci  jistotu práce v dalších letech.

Dále KPÚ podle citovaného zákona připravuje bezúplatné převody komunikací na příslušné obce ve všech 6 okresech v působnosti Moravskoslezského kraje, kdy se jedná především o veřejně přístupné cesty, které nesplňovaly podmínky převodu dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění novel. Jednotlivé obce vítají tuto formu bezúplatného převodu majetku státu, mají velký zájem nabýt pozemky touto formou do svého vlastnictví. Následně se obcím naskýtá reálná možnost získávání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů, které lze použít i na různé opravy již převedených komunikací využívaných převážně občany každé obce.

Tisk