Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace vedlejší polní cesty C11 v katastrálním území Bolatice

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, po v roce 2013 schválené komplexní pozemkové úpravě (KoPÚ) přistoupil k rekonstrukci stávající, částečně zpevněné vedlejší polní cesty C 11 jako součásti plánu společných zařízení v katastrálním území Bolatice.

Tato polní cesta byla navržena jako jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3,5 m s živičným povrchem, oboustrannými zemními krajnicemi 0,45 m, se štěrkovým zásypem v celkové délce 851,5 m. Na trase jsou navrženy dvě výhybny. Odvodnění je řešenopřevážně příčným spádováním do okolního terénu a částečně do přilehlé strže (zátopy poldru). Nově realizovaný úsek začíná v úrovni zemní hráze suchého poldru na konci ul. Školní a končí na hranici obvodu KoPÚ v místní části Borová. Komunikace je vedena v trase stávající polní cesty šířky 2,5 - 3,0 m, která byla v začátku částečně zpevněná živičným povrchem a štěrkem a postupně přecházela v nezpevněný povrch.

Rekonstruovaná rozšířená komunikace zlepší dostupnost pro zemědělskou techniku, sníží prašnost v obci a je intenzivně využívána místními obyvateli i turisty jako cyklostezka, která umožňuje nejkratší propojení místní části Borová s Bolaticemi.

Realizaci probíhala od září do začátku prosince 2015. Po vydání kolaudačního souhlasu počátkem letošního roku byla cesta předána do vlastnictví obce Bolatice. Náklady na realizaci činily 3 652 377 Kč.


VPC 11 před rekonstrukci.jpg


VPC 11 po rekonstrukci.JPG 

Tisk