Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Ukončení činnosti kontaktního místa na Pobočce v Novém Jičíně

Krajské pracoviště Moravskoslezského kraje vyšlo vstříc ohlasům a požadavkům klientů z Novojičínska zajištěním pracovnice na Pobočce v Novém Jičíně, která vyřizuje agendu správy majetku. V územní působnosti této pobočky se nachází velké množství spravovaného majetku a přitom byla jeho správa zajišťována výhradně centrálně z krajského pracoviště v Ostravě, což se jevilo jako nevstřícné ke klientům.

V období od 8. 2. 2016 měli klienti možnost každé pondělí přijít se svými požadavky přímo na Pobočku v Novém Jičíně, kde byla zaměstnankyně z krajského pracoviště SPÚ klientům nápomocna při vyřizování žádostí o nájem nemovitostí a klienti měli možnost rovněž získat osobně všechny další potřebné informace.

Skutečnost, že krajské pracoviště zřizuje kontaktní místo správy majetku na pobočce, byla klientům sdělena informačním dopisem. Klienti zpočátku tuto možnost využívali, pak měl však počet návštěv sestupnou tendenci. Největší zájem ze strany klientů byl o prodeje a pronájmy pozemků, požadovali pomoc s  vyplněním žádostí o nájem a dotazy měli i v oblasti věcných břemen. Klienti - převážně hospodařící zemědělci - však, možná vzhledem k zahájeným jarním zemědělským pracím, začali postupně omezovat návštěvy kontaktního místa.

Celá situace a vytíženost kontaktního místa byla vyhodnocena a závěr je takový, že z důvodu snižování zájmu ze strany klientů byla činnost na kontaktním místě na pobočce v Novém Jičíně ke dni 31. 7. 2016 ukončena.

Tisk