Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Výstavba vodní nádrže a příjezdové komunikace v k. ú. Bílov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, v průběhu roku 2016 zrealizuje výstavbu hlavní polní cesty P4 a vodní nádrže N4, které byly součástí komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bílov, a na žádost obce jsou prioritně zařazeny do zpracování realizačního projektu 1. etapy.

Oba prvky musí být realizovány současně, jelikož budování nádrže vyžaduje přeložení části cesty mimo prostor zátopy nádrže.

Polní cesta s délkou 1985 m je stávající jednopruhová hlavní polní cesta a tvoří páteřní komunikaci z jihovýchodní části zájmového území. Zpřístupňuje zemědělské pozemky, lesní pozemky, ale také pozemky v k. ú. Butovice. Podél lesa v trati „Za Březím“ je navržena již zmíněná přeložka cesty z důvodu výstavby vodní nádrže. Začátkem cesty je hospodářský sjezd na silnici III/46421, ukončení je na hranici k. ú. Velké Albrechtice u dálnice D47. Stávající cesta byla určena k rekonstrukci, jelikož v některých úsecích z důvodů výtluků je v současné době hůře průjezdná.

Katastrální území Bílova je dosti členité, místy značně svažité, ze kterého odtékají srážkové vody do stávajících vodotečí a dále pak do zastavěného území jižně od Bílova (Butovice, Studénka, Pustějov), kde dochází ke značným povodňovým škodám. Realizací nádrže dojde částečně k transformaci povodňové vlny a snížení průtoků na přijatelnější stav.

 

Technické údaje:

Zhotovitel stavby:

Sdružení Bílov 1 - Lesostavby-SST-Zvánovec

Vedoucí představitel sdružení:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Počátek realizace cesty a nádrže:

   9. 6. 2016

Předpokládaný konec realizace:

30. 11. 2016

Objem vody nádrže je při normální hladině:

    9 100 m3

objem vody při maximální hladině nádrže:

123 000 m3

Délka koruny hráze:

     98,23 m

Zatopená plocha při max. hladině nádrže:

       0,73 ha

 

Přeložka polní cesta P4 - nedokončená.jpg

 

Výpustní objekt nádrže N4.jpg

 

Zátopové území vodní nádrže k 24.8.2016.jpg

 

Tisk