Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Moravskoslezský

Závěr roku 2015 KPÚ pro Moravskoslezský kraj aneb dokončení stavebních prací

Období konce roku 2015 se nese pro Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj – Oddělení pozemkových úprav a poboček ve znamení dokončení stavebních prací a předávání staveb zadavateli.

více...

Informace k průběhu řízení ve věci zákona č. 428/2012 Sb. (ZMV) – KPÚ pro Moravskoslezský kraj k 30.9.2015

Na oddělení církevních restitucí (dále CR) Krajského pozemkového úřadu pro MSK bylo od března roku 2013 zaměstnáno 6 pracovníků. Většinou se jednalo o pracovníky, kteří byli zaměstnáni na pobočkách pozemkových úřadů a vykonávali agendu dle zákona č. 229/91 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a správního řádu.

více...

Rozpracovanost staveb v Moravskoslezském kraji před koncem roku 2015 a informace o uzavřených smlouvách na KoPÚ v roce 2015

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj (KPÚ), se v současné době nachází v etapě dokončování rozpracovaných staveb soutěžených ke konci roku 2015.

více...

Informace k průběhu řízení ve věci zákona č. 428/2012 Sb. (ZMV) – KPÚ pro Moravskoslezský kraj k 30.9.2015

Správní orgán Krajského pozemkového úřadu pro MSK se musel vypořádávat a stále řeší specifika daná pro zdejší kraj. Jako příklad by mohla sloužit jedna z prvních podaných výzev, která zahrnovala majetek, rozkládající se na 26 katastrálních územích v Beskydech nebo navrácení majetku Arcibiskupství Vratislavského, který představoval pozemky o rozloze cca 7000 ha.

více...

Zhodnocení realizovaných komunikací po 10 letech

V létech 2004 až 2008 byly postaveny komunikace navržené v rámci jednoduchých pozemkových úprav – realizace plánu společných zařízení v katastrálních územích Hostašovice a Straník.

více...

Ochranná retenční nádrž Lichnov II

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál jako investor realizoval v letech 2011 až 2015 stavbu „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ (Poldr II).

více...

Poldr „Pískovna“ s příjezdovou komunikací v k. ú. Hať

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava realizoval výše uvedené dílo jako poslední a zároveň největší z protipovodňových opatření v rámci schváleného plánu společných zařízení v katastrálním území Hať.

více...

Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – I. etapa

Katastrální uzemí: Třanovice Termín realizace stavby: únor – listopad 2014 Zpracovatel projektové dokumentace: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno Zhotovitel stavby: Ekostavby, a.s., Brno Subdodavatel stavby: Lesostavby, a.s.

více...

| 1 | 2

Tisk