Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Oprava sakrální stavby

Pobočka Šumperk na základě dopisu ústředí SPÚ ve věci zajištění oprav sakrálních staveb, které jsou umístěny na pozemcích ve správě SPÚ, zajistila v měsíci květnu 2017 opravu sakrální stavby kapličky „Boží muka“ na pozemku ve správě SPÚ p. č. 1340/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka.

 

Celková oprava kapličky spočívala v dozdění poškozeného obvodového zdiva, vyčištění spár cihel, provedení nového vyspárování cihel a provedení fasádního nástřiku. Rovněž byla provedena celková opravy stříšky kapličky včetně jejího uchycení a provedení nového oplechování stříšky.

 

Z přiložené fotodokumentace je patrné, v jakém špatném stavebním stavu se uvedená nemovitost nacházela, jak byly prováděny opravy, a v jakém stavu se nachází v současné době po celkové opravě.

 

Opravou sakrální stavby Státní pozemkový úřad přispěl k obnově a zvelebení poutního místa navštěvovaného nejen místními občany, ale i turisty navštěvující okouzlující krajinu Jesenicka.

 

Boží muka před opravou.JPG

 

Průběh opravy 1.JPG

 

Průběh opravy 2.JPG

 

Boží muka po opravě.JPG

 

Tisk