Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Olomoucký

Realizace první etapy společných zařízení v katastrálním území Hruška zajistí kompletní protierozní a protipovodňovou ochranu zastavěné části obce

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hruška proběhlo v letech 2005–2010.

více...

Polní cesty a PEO k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov, okres Přerov

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, dokončil k 31. 5. 2016 realizaci polní cesty C3 a C16 spolu se svodným průlehem SP1 v k. ú.

více...

Realizace hlavní polní cesty se záchytným příkopem a prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, zrealizovala hlavní polní cestu se záchytným příkopem a interakčním prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout. Uvedená polní cesta je dalším společným zařízením, které bylo zrealizováno podle schváleného návrhu plánu společných zařízení (PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plinkout.

více...

Realizace polní cesty C22 v katastrálním území Uhelná

  Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník, vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu C 22 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Uhelná.

více...

Protipovodňová ochrana lokality Jeseník nad Odrou

Na Krajském pozemkovém úřadě pro Olomoucký kraj proběhlo dne 4. 2. 2016 jednání, na kterém se probírala problematika protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Jednání se zúčastnili zástupci ústředí SPÚ Praha, KPÚ pro Olomoucký kraj a KPÚ pro Moravskoslezský kraj, zástupci Povodí Odry s. p., starostové dotčených obcí a zástupci zpracovatele návrhu pozemkových úprav v dané lokalitě, zástupce Výzkumného ústavu vodohospodářského.

více...

Realizace prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klopina a Postřelmov

K 30. 11. 2015 bylo Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Šumperk od zhotovitele KAVYL, spol. s r.o. z Mohelna převzato dílo „Realizace výsadby interakčního prvku IP 62 část 1 v k.ú. Klopina“.

více...

Regionální biocentrum v Čehovicích slouží krajině i lidem již 15 roků

Návrh a vlastní realizace Regionálního územního systému ekologické stability v katastrálním území Čehovice je jedním z pozoruhodných počinů Pozemkového úřadu v Prostějově, který ve vzájemné součinnosti se širokým okruhem vlastníků pozemků v dotčeném území, zástupců obcí, úřadů, agentur a firem, realizoval v letech 1999 – 2000 projekt směřující k naplnění jednoho ze základních cílů komplexních pozemkových úprav, kterým je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje venkova, celkové zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability, tvorba a ochrana krajinného rázu.

více...

Státní pozemkový úřad přispívá k ochraně před dlouhodobým suchem

Dokončená stavba „Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v katastrálním území Čelčice“, kterou zajistila Pobočka Prostějov Státního pozemkového úřadu, vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Čelčice a je již 59 stavbou společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v okrese Prostějov.

více...

Kontrola vozovky s využitím nedestruktivní technologie prostřednictvím georadaru a 3D akcelerometru

Pobočka Přerov, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v roce 2014 na základě schváleného plánu společných zařízení - část polní cesty C 10 a most M1 v k. ú. Stříbrnice nad Hanou. Dne 25. června 2015 provedla společnost Roadscanners Central Europe s.r.o. kontrolní měření úseku polní cesty včetně mostu.

více...

| 1 | 2 | 3

Tisk