Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemková úprava v Klenčí pod Čerchovem

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice svolal na den 30. 9. 2015 úvodní jednání v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy v Klenčí pod Čerchovem. Úvodní jednání se konalo v kulturním domě U Nádraží v Klenčí pod Čerchovem za účasti 155 vlastníků pozemků.

Komplexní pozemková úprava v Klenčí pod Čerchovem byla zahájena veřejnou vyhláškou dne 20. září 2012 na základě žádostí vlastníků 63 % výměry zemědělské půdy. Do pozemkové úpravy jsou zahrnuty pozemky o celkové výměře 609 ha, počet vlastníků a spoluvlastníků je 499 a počet listů vlastnictví 390.

Při úvodním jednání byl zvolen sedmičlenný sbor zástupců a byl odsouhlasen bod pro výpočet vzdálenosti pozemků pro vypracování soupisů nároků – věž kostela. Do obvodu pozemkové úpravy v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem nejsou zahrnuty rozsáhlé lesy v západní části katastrálního území ani část obce „Capartice“, kde se nachází převážně rekreační chatky a domy. V současné době probíhá v rámci KoPU projednávání nárokových listů.

Nejnovější událostí, která se významně zapíše do historie Městyse Klenčí pod Čerchovem je otevření Domu přírody. Dne 21. 1. 2016 byl v Klenčí pod Čerchovem i za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu slavnostně otevřen nový Dům přírody Českého lesa, který vznikl rekonstrukcí památkáři chráněného objektu Staré pošty. Slavnostního otevření se zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec. Městys Klenčí pod Čerchovem se tak stal sedmým místem v republice, které má Dům přírody. Maskotem a zároveň průvodcem Domem přírody je čáp bílý.


Tisk