Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace převodů pozemků pro organizační složky Ministerstva životního prostředí

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, oddělení privatizace a převodů, připravuje v rámci své kompetence převody pozemků z příslušnosti správy SPÚ do příslušnosti hospodařit s majetkem státu ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím v působnosti MŽP.

Největší objem pozemků bude převáděn na Správu NP a CHKO Šumava v okrese Klatovy.

K tomuto obsahu se dne 29. 1. 2016 uskutečnilo na pobočce KPÚ v Klatovech společné jednání mezi zástupci KPÚ a Správy NP a CHKO Šumava. Bylo projednáno a dohodnuto, že v první etapě (současně až 31. 8. 2016) budou převáděny pozemky, které se nacházejí v prvních a druhých zónách Národního parku Šumava. Celkem se bude jednat o pozemky, řádově v počtu cca 400, ve 24 katastrálních území.  Převody těchto pozemků budou vypořádány do 31. 8. 2016.  

Na jednání byl dále dohodnut vznik pracovní skupiny, ve které budou zástupci obou organizací.  Jejím prioritním úkolem bude inventarizace a aktualizace původních požadavků a představ na převody pozemků nacházejících se ve třetích zónách Národního parku Šumava a na území Chráněné krajinné oblasti Šumava.   Skupina se poprvé sejde v květnu tohoto roku.               

V druhé etapě (v horizontu do 31. 12. 2016) tak budou výsledkem práce komise dokončené aktualizace seznamů pozemků, které budou následně obsahem převodů.

Tisk