Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Setkání pracovníků orgánů územního plánování obcí s rozšířenou působností v rámci Plzeňského kraje s účastí zástupců Státního pozemkového úřadu

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s orgány územního plánování přináší předávání zkušeností v oblasti komplexních pozemkových úprav, hlavně v oblasti zpracování plánu společných zařízení.

Dne 15. března 2016 proběhlo v zasedacím sále zastupitelstva Plzeňského kraje setkání pracovníků orgánů územního plánování obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje. Hlavním tématem tohoto setkání byla koordinace územních plánů a pozemkových úprav. Z tohoto důvodu byli na toto setkání pozváni i zástupci KPÚ pro Plzeňský kraj.

V úvodní prezentaci ze strany Státního pozemkového úřadu byly shrnuty základní principy spolupráce mezi orgány územního plánování a Státním pozemkovým úřadem v oblasti návrhů komplexních pozemkových úprav a návrhy územních plánů, byly vysvětleny jednotlivé typy posloupností pořizování obou nástrojů a základní orientace v platné legislativě týkající se obou oborů.

Závěrem prezentace byli účastníci setkání seznámeni s nejčastějšími problémy při spolupráci na tvorbě návrhů komplexních pozemkových úprav, respektive územních plánů. Byla zdůrazněna okolnost, že územní plány a pozemkové úpravy jsou dokumenty se zásadním vlivem na budoucí charakter krajiny v našem okolí a existují oblasti, ve kterých se oba dokumenty prolínají.

V navazující diskuzi byly ze strany Státního pozemkového úřadu zodpovězeny všechny položené dotazy účastníky setkání.

Na závěr setkání byla konstatováno, že toto setkání by mělo být prvním z celé série dalších seminářů zástupců Státního pozemkového úřadu a pracovníků orgánů územního plánování i za účasti různých odborníků, kteří se na zpracování výše uvedených dokumentací podílejí.

Tisk