Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad jako partner projektu podporovaného v rámci aktivit Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

V průběhu letošního roku se v Plzni i okolí uskutečnila celá řada akcí spojených pod hlavičkou aktivit Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Jedním z těchto dílčích programů je projekt nazvaný „Obnova krajiny česko-německého pohraničí“, jehož hlavní iniciátorkou a koordinátorkou byla paní architektka Ing. Klára Salzmann Ph.D.

Pro realizaci si vybrala obec Výškovice na Tachovsku, nacházející se ve vysídlené krajině, v bývalých Sudetech. Úkolem projektu nebylo vytvořit konkrétní řešení pro určité místo. Cílem bylo začít o problému vysídlené a opuštěné krajiny mluvit, osadit informační tabule, umožnit obnovy původních cest, aby se krajinou opět dalo chodit. V rámci mezinárodní krajinářské výzvy se projektu zúčastnilo patnáct týmů z celé Evropy. Z podaných návrhů bylo vybráno pět vítězných, které na základě návštěvy místa původní obce Výškovice jejich autoři dopracovali a z nich pak vzešel absolutní vítěz – český návrh a začala jeho realizace.

V k.ú. Výškovice vlastní stát řadu pozemků, k nimž přísluší právo hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ). Ty jsou pronajaty a po souhlasu SPÚ i uživatelů bylo možno přistoupit k některým konkrétním realizacím z vítězného projektu.

Bylo to například osazení informačních desek s označením zaniklé obce, vysetí semínek lučních květin jako symbolu doteku s krajinou, výsadba památných lip a umístění dřevěného stolu do místa původního dvora č.p. 1. To má symbolizovat jeho obnovu.

V rámci projektu se také na místě samém uskutečnilo několik setkání, krajinářský workshop, koncerty pod širým nebem apod. Z místa, kde kdysi byla významná obec, se stalo místo setkávání, výměny zkušeností, relaxace a vzájemného porozumění.

SPÚ v současné době připravuje zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výškovice, díky níž by se daly realizovat další představy nejen vlastníků půdy, ale také krajinářských architektů a lidí, kteří mají vztah k opuštěné krajině v západočeském pohraničí.

 plzen aktual.JPG


Tisk