Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Plzeňský

Výstavba polních cest při pozemkových úpravách na Křivoklátsku

V roce 2005 zahájil na žádost obcí a převážné části vlastníků Státní pozemkový úřad komplexní pozemkové úpravy v území sousedících obcí a jejich katastrálních územích Chlum nad Berounkou, Podmokly, Prašný Újezd, Terešov a Zvíkovec.

více...

Komplexní pozemková úprava a realizace plánu společných zařízení s výstavbou polních cest „Ke Kamýku“ a VPC 5 v k.ú. Vosí na okrese Klatovy v Plzeňském kraji

Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) v k.ú. Vosí byla zahájena v roce 2002 na základě podnětu Města Švihov. Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vosí bylo vydáno v listopadu 2006. Základní kostru návrhu nového uspořádání pozemků tvoří především síť stávajících a nově navržených komunikací.

více...

Výstavba vedlejších polních cest VPC 2.5 a VPC 2.3 včetně řešení protierozní hrázky a retenčního prostoru v k. ú. Puclice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice v rámci realizace prvků plánu společných zařízení vycházející z provedené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Puclice vybudoval vedlejší polní cesty VPC 2.5 a VPC 2.3 včetně protierozní hrázky a retenčního prostoru.

více...

Protipovodňové opatření v obci Hromnice

Pobočka Plzeň Protipovodňová opatření v obci Hromnice v okresu Plzeň-sever v rámci komplexní pozemkové úpravy

více...

| 1 | 2

Tisk