Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

IV. ročník cyklotoulek Polabím za pozemkovou úpravou

Dne 17. května 2017 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST POBOČNÝ SPOLEK NYMBURK společně s OAK Nymburk, SOŠ a SZEŠ Poděbrady a POBOČKOU SPÚ v Nymburce pořádaly pro starosty, zemědělskou a odbornou veřejnost cyklistickou exkurzi s ukázkou vybudovaných společných zařízení v k. ú. Choťovice, Žehuň, Dobšice a Sány.

Odborný výklad zajistili pracovníci pobočky SPÚ v Nymburce Ing. Zdeněk Jahn, CSc. a Ing. Jan Kusovský. Sraz zájemců byl u hotelu Na Farmě v Choťovicích s přivítáním starosty obce Žehuň a majitele farmy Ing. Karla Horáka. Nově postavený rodinný Hotel Na Farmě byl otevřen v roce 2014. Nachází se v malebné vesničce Choťovice poblíž lázeňského města Poděbrady. Hotel je středobodem mezi městy Poděbrady, Kolín a Chlumec nad Cidlinou.

Pozemková úprava Choťovice proběhla na rozloze 439 ha, celkový obvod pozemkové úpravy činil  474 ha. Před zahájením pozemkové úpravy byly v řešeném území 793 parcely, po ukončení pozemkové úpravy bylo v řešeném území 426 parcel. Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy proběhlo v letech 2003 až 2007. K dnešnímu dni byly dokončeny z prostředků ŘSD cesty v celkové délce 6 211 m a výsadba zeleně v ploše 2,6 ha. Komunikace navazují nejen na cesty vybudované v k. ú. Žehuň Pobočkou Nymburk, ale i na cestní síť vybudovanou v k. ú. Končice Pobočkou Kolín. V roce 2007 byla vystavěna retenční nádrž o rozloze 1,3 ha a kapacitě 17 000 m3, která je součástí  biocentra BC 7.

Pozemková úprava Žehuň proběhla na rozloze 77 ha. Před zahájením pozemkové úpravy byly v řešeném území 72 parcely, po ukončení pozemkové úpravy byly v řešeném území 53 parcely. Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy proběhlo v letech 2003 až 2005. Pozemková úprava byla zahájena na části katastrálního území podle studie pozemkových úprav a byla hrazena z prostředků stavebníka D 11. V dotčeném území byly vybudovány dvě polní cesty v celkové délce 2 385 m. Cesta C2 v severní části upravovaného území navazuje za zeleným mostem na cestu vybudovanou Pozemkovým úřadem Kolín v k. ú. Polní Chrčice. Cesta C1 v jižní části upravovaného území navazuje na cestní síť vybudovanou v k. ú. Choťovice. V roce 2008 byly realizovány biokoridory od Choťovic směrem k zelenému mostu.

Společná cyklistická exkurze obsahovala prohlídku těchto společných zařízení v k. ú. Choťovice - polní cesty HC 13, 3 o délce 1 899 m, polní cesty HC14, 22, 24 o délce 3 212 m, biocentrum BC 7 s vodní plochou a biokoridorem BK 4 o celkové výměře 3,6 ha, v k. ú. Žehuň - polní cesta C1 o délce 1 105 m, polní cesta C2 o délce 2 280 m, zeleň BK 4-7 a zelený most přes dálnici D 11 o rozloze 5,3 ha, v k. ú. Dobšice - obtokový záchytný příkop s polní cestou a v k. ú. Sány - polní cesty C2, C4, C4/1, C6, C7, C4, zeleň A2-A5, BK 19, 21 a IP 1-5.

obr. 1.png

Obr. 1 Biokoridory BK 4 a BK 6 v k. ú. Žehuň           

obr. 2.png

Obr. 2 BC 7 s vodní plochou a BK 4 v k. ú. Choťovice

obr. 3.png

obr. 4.jpg

Tisk