Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizované cesty HPC 6 a NC 1 v k. ú. Tuchlovice a budování navazující cesty C 5 v k. ú. Lány

Pozemkový úřad Kladno dokončil v roce 2010 výstavbu dvou na sebe navazujících účelových polních komunikací v k. ú. Tuchlovice, kde již dříve proběhly komplexní pozemkové úpravy. Celková výše investice byla 4 167 193 Kč. Finanční prostředky na tuto výstavbu byly čerpány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Realizace stavby proběhla zejména z důvodu umožnění lepšího přístupu vlastníků k jejich nově navrženým pozemkům. Polní cesty jsou navrženy tak, aby navazovaly na další okolní cesty a byla tak zajištěna dobrá prostupnost krajiny nejen pro zemědělce hospodařící na okolních polích, ale druhotně i pro obyvatele za účelem rekreace a turistiky.

Realizované polní cesty mají tyto technické parametry:

  • Cesta HPC 6 má délku 607,2 m, šířku koruny 4 m. Cesta navazuje na místní komunikaci a končí u stávající samoty; z toho důvodu byl použit asfaltový povrch.

  • Cesta NC 1 má délku 366,93 m, šířku koruny 4 m, vede v rovinatém terénu uprostřed polí, proto byl použit štěrkový povrch. (viz Obr. č. 1)

 

V druhém pololetí roku 2015 byly v okrese Kladno dokončeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lány. To umožnilo Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj, Pobočce Kladno zahájit v letošním roce výstavbu polní cesty C 5, která navazuje na výše zmiňovanou polní cestu NC 1 v k. ú. Tuchlovice.

Polní cesta C 5 je prakticky nefunkční, jedná se pouze o vyježděnou cestu mezi poli, jejíž stav je v současnosti nevyhovující (viz Obr. č. 2). Rekonstruovaná cesta bude 547 m dlouhá, šířka koruny bude 4 m a povrch bude z penetračního makadamu s dvojitým asfaltovým nátěrem.

Propojením cest HPC 6, NC 1 v k. ú. Tuchlovice a C 5 v k. ú. Lány dojde k vybudování cestní sítě o celkové délce 1,5 km, která zjednoduší hospodařícím zemědělcům přístupy na pole a uleví silnicím od zemědělské techniky.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

Tisk