Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Výsadba biocenter a interakčních prvků Pobočkou Nymburk

V okresech Praha-východ a Nymburk využíváme při realizaci plánů společných zařízení v procesu komplexních pozemkových úprav dva způsoby zakládání biocenter. Jsou jimi výsadba pomocí lesnické technikya výsadba s využitím zahradnické techniky.

1. Lesnická technika výsadby – příkladem této výsadby jsou biocentra založená na orné půdě BC 19 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem a lokální biocentrum LB v k. ú. Dřevčice na parcele KN č. 427. Při tomto způsobu výsadby je počítáno se strojovou nebo ruční výsadbou do jamek nebo rýh modelovými počty sazenic na 1 ha ve skupinové směsi. Výsadba probíhá zalesněním s následnou údržbou a dosazováním po dobu tří let. Počty mladých sazenic stromů a keřů jsou 10000–12000 ks/ha, velikost nadzemní části do 50 cm a minimální tloušťka kořenového krčku podle druhu 6–8 mm. Počty sazenic a jejich nejmenší rozměry jsou odvozeny od tehdy platné vyhlášky MZe č.82/1996 Sb. Při použití krytokořenného sadebního materiálu lze uvedené minimální počty sazenic snížit až o 20%. Nevýhodou tohoto způsobu výsadby je vysoká spotřeba sadbového materiálu i brzká a častá údržba hustého porostu prořezáváním.

2. Zahradnická technika výsadby – příkladem této výsadby jsou biocentra založená na orné půdě 2BC-2 v k. ú. Netřebice, ŽP-1 v k. ú. Sovenice a biocentrum s vodní plochou v k. ú. Choťovice. Při tomto způsobu výsadby je počítáno s ruční výsadbou do jamek podstatně menším množstvím sadby na jednotku plochy, než je tomu u lesnické výsadby. Výsadba je prováděna střídavě v pásech s travnatými pruhy pro zajištění dobré údržby, místy jsou vytvářeny travnaté palouky. Vysazujeme přímo nebo za použití folie a mulčujeme kůrou. Počty vzrostlejších sazenic stromů a keřů se pohybují v rozmezí 2900–5200 ks/ha podle toho, jak velká plocha biocentra je ponechána jako trvalý travní porost.  Výsadba probíhá najednou v průběhu jednoho roku s tříletou údržbou. Nevýhodou zahradnické výsadby je poměrně drahý kvalitní a objemný výsadbový materiál. Naopak údržba bývá jednodušší a levnější.

Pobočka SPÚ v Nymburce, která působí na okresech Praha–východ a Nymburk, od roku 1991 vysadila celkem 38 prvků ÚZES na ploše více jak 40 ha.

 

1.png

 

2.png

 

3.png

 

4.png

 

Tisk