Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Ústecký

Demolice administrativní budovy v k. ú. Březno u Chomutova

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, zrealizovala investiční akci – demolici bývalé administrativní budovy v katastrálním území Březno u Chomutova.

více...

Dokončení opatření ve Rtyni nad Bílinou

V květnu 2015 byla realizována opatření na základě plánu společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtyně nad Bílinou, konkrétně malá vodní nádrž, polní cesty HPC2, VPC5 a VPC8.

více...

Konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV"

Ústecká Větruše po roce opět přivítala účastníky konference pořádané SPU ve spolupráci s CSV.

více...

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk

Pobočka Louny převzala od zhotovitele dokončenou "Studii odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk", která bude podkladem pro zpracování PSZ v rámci zahájených KoPÚ v k. ú. Konětopy u Pnětluk a k. ú. Pnětluky.

více...

Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v okrese Louny

V průběhu měsíce června 2017 proběhnou v okrese Louny úvodní jednání ke KoPÚ v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves, v k. ú. Měcholupy u Žatce, v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby, v k. ú. Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic a v k. ú. Dolánky u Kaštic.

více...

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se zúčastnila workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky.

více...

Přednáška o pozemkových úpravách referentům ÚZSVM v Chomutově

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Chomutov, projevil zájem o přednášku ohledně pozemkových úprav. Tato přednáška se uskutečnila dne 20. 4.

více...

Setkání pracovníků Státního pozemkového úřadu s veřejností spádových obcí Městyse Ročov

Dne 3. 5. 2017 proběhlo v zasedací místnosti Úřadu městyse Ročov setkání zástupců Státního pozemkového úřadu, Pobočky Louny, s veřejností obcí Ročov, Břínkov a Úlovice.

více...

Seminář Zkušenosti z PRV v krajinném plánování

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP) a Českomoravskou komorou pozemkových úprav – severočeským pobočným spolkem, pořádala dne 23.

více...

Příprava projektů k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Pobočkou Louny

Pobočka Louny připravuje v roce 2017 realizaci prvků plánů společných zařízení, na které bude žádat dotaci z Programu rozvoje venkova. Projekty jsou zaměřeny na zpřístupnění zemědělských pozemků a protierozní ochranu.              Polní cesta C11a v k. ú.

více...

| 1 | 2 | 3 | 4

Tisk