Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Dokončení opatření ve Rtyni nad Bílinou

V květnu 2015 byla realizována opatření na základě plánu společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtyně nad Bílinou, konkrétně malá vodní nádrž, polní cesty HPC2, VPC5 a VPC8.

Celý prostor vodohospodářského opatření byl v roce 2016 dotvořen úpravou a modelací terénu. Dle projektové dokumentace bylo provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů a kamenů, došlo k založení trávníku a osázení doprovodné zeleně, skládající se z liniových výsadeb podél polních cest, odtokového příkopu a malé vodní nádrže, včetně výsadby několika plošných interakčních prvků (střemcha obecná, jeřabina, borovice, dub, ořešák, javor, lípa, ovocné stromy). Výsadbou byla ukončena všechna technická opatření a zbývá pouze následná pěstební péče. Cena projektové dokumentace na výsadbu zeleně činila i s autorským dozorem 71 390 Kč. Cena za výsadbu zeleně byla 1 451 030 Kč.

Celý komplex navržených opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou vytvořil nový a malebný kout. Vznikla nová relaxační zóna, která účelně spojuje přírodní prvky s možností oddychového a sportovního vyžití nejen místních obyvatel, ale taktéž všech návštěvníků. Vybudované dílo svědčí o tom, že i ze zanedbané a devastované krajiny může vzniknout něco účelného a hezkého zároveň.

To dokazuje i to, že realizované Vodohospodářské opatření v katastrálním území Rtyně nad Bílinouletos získalo 1. místo v soutěži Společné zařízení roku 2016 – Cena veřejnosti.

 Nyní je na obci, jak bude o tato opatření pečovat. Obec Rtyně má v plánu vysadit do nádrže amura bílého z důvodu jeho „rostlinožravosti“, za účelem likvidace porostů rákosí a jiných vodních rostlin k zachování přiměřeného rozsahu velikosti vodní plochy.

 

Rtyne_zelen1.jpg

 

Rtyne_zelen2.JPG

 

 

Tisk