Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk

Pobočka Louny převzala od zhotovitele dokončenou "Studii odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk", která bude podkladem pro zpracování PSZ v rámci zahájených KoPÚ v k. ú. Konětopy u Pnětluk a k. ú. Pnětluky.

Studie odtokových poměrů je zpracována v k. ú. Konětopy u Pnětluk a v částech k. ú. v obvodu rozvodnic IV. řádu - Domoušice, Horní Ročov, Hořany u Zbrašína, Hřivice, Jimlín, Konětopy u Pnětluk, Kounov u Rakovníka, Lhota pod Džbánem, Lipenec, Lipno, Markvarec u Hřivic, Opočno u Loun, Pnětluky, Solopysky u Loun, Touchovice, Třeskonice, Tuchořice a Zbrašín. Studie vyhodnocuje především odtokové a erozní poměry, navrhuje systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocuje účinnost navržených opatření.

Mimo samotných výsledků a závěrů analýz bylo potřeba prověřit i další požadavky a zjištěné problémy od zástupců dotčených obcí a uživatelů zemědělské půdy, které byly následně prověřeny a zahrnuty do komplexu opatření. Jedná se zejména o požadavky na zajištění protierozní ochrany konkrétních pozemků proti vodní a větrné erozi, řešení lokálních odtokových problémů a další vodohospodářské problémy.

Základní dělení opatření bylo provedeno následujícím způsobem:

  • Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.
  • Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu.
  • Vodohospodářská opatření.
  • Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Výměra řešeného území: 4 619 ha

Okres: Louny, Rakovník

Vodní toky: Hasina, Pnětlucký potok (Stříbrný potok), Výrovka

Hasiny.jpg

Obr. 1: Úsek Hasiny v jižní části území doporučený k revitalizaci

Konětopy.jpg

Obr. 2: Rýhová eroze při tání sněhu v únoru 2017, pole u Konětop

Tisk