Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Letní měsíce na pobočce Žďár nad Sázavou proběhly v duchu projednávání, šetření obvodů a přípravy podkladů pro zahájení další práce

Vyhotovení digitální katastrální mapy KoPÚ Horní Bobrová

Dne 14.6.2016 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V současné době probíhají práce na tvorbě příloh rozhodnutí o výměně vlastnických práv k pozemkům a tvorba digitální katastrální mapy. Předpoklad zápisu do katastru nemovitostí je během měsíce září.

 

 

mapa 1.jpg   

 

 

mapa 2.jpg

 

Pozemkové úpravy v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice

Na konci června byla vlastníkům pozemků dotčených pozemkovými úpravami předložena 1. varianta návrhu nového uspořádání pozemků. Ve dnech 14. a 18. července byl na obecním úřadě v Nových Dvorech přítomen zpracovatel návrhu z firmy Projekce Pelhřimov. Vlastníci využili této možnosti ke konzultaci předloženého návrhu, případně podání svých připomínek k této variantě nového umístění. Na základě podaných námitek a připomínek zpracovatel změnil podobu návrhu. Tyto změny se dotknou již menšího počtu vlastníků, kterým byla 2. varianta opět zaslána k odsouhlasení. 

 

Léto na pobočce Žďár nad Sázavou ve znamení šetření obvodů

V rámci prací na KoPÚ Světnov, KoPÚ Vepřová, JPÚ Blažkov na rekonstrukci přídělu proběhly v měsících červenci a srpnu šetření průběhu hranic na obvodech. Celková délka šetřených průběhů hranic je 50,4 km. 

 

Zadávací řízení

Pro zahájení prací na komplexních pozemkových úpravách byly dokončeny zadávací podklady pro výběrové řízení na zhotovitele KoPÚ v k. ú. Tři Studně – 404 ha, Milasín – 161 ha, Vír, Hrdá Ves - 63 ha a Český Herálec – 421 ha. Jedná se o obce, kde vlastníci požádali o provedení komplexních pozemkových úprav. 

 

Projednání nového návrhu KoPÚ Budeč

V letních měsících proběhlo projednání návrhu nového umístění pozemků v rámci KoPÚ Budeč, kde pobočka upravila obvod pozemkových úprav na základě odvolacího řízení. Po náročné úpravě obvodu upravovaného území průběh KoPÚ komplikuje soudní žaloba. Přesto během měsíce září pobočka předpokládá vystavení návrhu KoPÚ Budeč k veřejnému nahlédnutí.

 

mapa 3.jpg

 

Realizace polní cesty C7 v k. ú. Poděšín

V červenci byla uzavřena smlouva na realizaci polní cesty C7 v k. ú. Poděšín. Jedná se o realizaci na základě schváleného návrhu KoPÚ Poděšín. Délka úpravy je 1814 m. U realizace se předpokládá využití financování z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

 

mapa 4.jpg

  

Tisk