Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace polních cest v okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započal v tomto roce stavební práce na realizaci dvou akcí financovaných z PRV, a to „Rekonstrukce PC Pavlov - K Nepomuku“ a „Rekonstrukci PC Knínice – U Šimona“.

 

V případě katastrálního území Pavlov u Stonařova se jedná  o rekonstrukci stávajících polních cest s označením HPC-1 a VPC-6. Polní cesty se nachází jižně od sídelního útvaru Pavlov a jejich  délka činí 1,405 km a 0,746 km.

Kategorie hlavní polní cesty HPC-1 je P5, 0/30, což představuje jízdní pruh o  šířce 4 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,50 m. V trase cesty HPC-1 jsou navrženy dvě výhybny, a to ve staničení km 0,507 a km 1,310. Cesta se zde rozšiřuje na 6 m v délce 20 m. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu.

Cesta VPC-6 začíná na HPC-1 ve staničení km 0,506 a vede jihovýchodním směrem. Cesta končí na hranici lesa. Kategorie vedlejší  polní cesty VPC-6 je P5, 0/30, což představuje opět jízdní pruh o  šířce 4 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,50 m. V trase cesty VPC-6 je navržena jedna výhybna, a to ve staničení km 0,235. Cesta se zde rozšiřuje na 5,5 m v délce 20 m. Povrch vozovky je navržen z penetračního makadamu hrubého (100 mm) s dvouvrstvovým nátěrem (20 mm). Investiční náklady na realizaci: 14.319.573 Kč včetně DPH.

 

V případě katastrálního území Knínice se jedná o rekonstrukci stávajících polních cest s označením HPC-7 a VPC-27. Polní cesty se nachází jihovýchodně od sídelního útvaru Knínice a jejich  délka činí 0,932 km a 0,259 km.

Začátek polní cesty HPC-7 se připojuje na silnici II/151 a pokračuje cca 300 m severovýchodním směrem, kde se stáčí na severozápad až do obce Knínice. Kategorie hlavní polní cesty HPC-7 je P6, 0/30, což představuje jízdní pruh o  šířce 5 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,50 m. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu.

Cesta VPC-27 začíná na HPC-7 ve staničení km 0,533 a vede jihovýchodním směrem. Cesta končí na hranici lesa. Kategorie vedlejší  polní cesty VPC-27 je P4, 0/30, což představuje  jízdní pruh o  šířce 3 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,50 m. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu. Investiční náklady na realizaci: 7.578.666 Kč včetně DPH.

 

Knínice_ U Šimona-začátek realizace.jpg

 

Pavlov_K Nepomuku_začátek realizace.jpg

 

 

 

 

Tisk