Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Hlavní polní cesta v k. ú. Police u Valašského Meziříčí (okres Vsetín) je připravena k předání obci

V listopadu letošního roku byly dokončeny stavební práce na hlavní polní cestě v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí (okres Vsetín). Jedná se o první z realizovaných opatření, které bylo navrženo v rámci komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území.

 

Investor: Státní pozemkový úřad, Pobočka Vsetín s využitím prostředků veřejné pokladní správy

Zhotovitel: Firesta – Fišer rekonstrukce, stavby, a.s.

Projektová dokumentace: AgPOL s.r.o.

Celková hodnota stavby: 4 058 417 Kč (včetně DPH)

 

Nová polní cesta zjednoduší přístup z obce Police do osady U Paterů, která již leží v sousedním katastrálním území (resp. v sousední obci). V rámci komplexní pozemkové úpravy, která byla zapsána do katastru nemovitostí počátkem roku 2013, byl vyčleněn na předmětnou stavbu pozemek. Polní cesta je jednopruhová v kategorii P 4,5/30 s asfaltobetonovým povrchem a s výhybnami, v celkové délce 760 m. Začátek úseku je napojen na silnici III/43917, konec úseku se nachází na výše zmiňované hranici s katastrálním územím Branky (osada U Paterů). Liniová zeleň je po levé i pravé straně cesty.

 

Vlastníkem a správcem cesty se v měsíci prosinci stane Obec Police.

 

 

 

  

 


Tisk