Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR ve Zlínském kraji

Svaz měst a obcí ČR za účelem informovanosti představitelů radnic o aktuálních tématech samospráv pravidelně pořádá Krajská setkání, která probíhají za účasti hejtmanů, poslanců a senátorů a na která bývají obvykle přizváni i zástupci státních úřadů a soukromých společností.

Dne 7. 4. 2016 se v Hotelu Atrium v Otrokovicích konalo tradiční Krajské setkání starostů pořádané Svazem měst a obcí ČR, na kterém Státní pozemkový úřad zastupovali pracovníci Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj Mlada Augustinová Lubomír Holubec. V rámci připraveného vystoupení byly představeny pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů pro tvorbu a rozvoj venkovské krajiny. Součástí prezentované problematiky bylo zdůraznění jejich významu pro obce, včetně neodmyslitelného postavení a funkce obcí v tomto náročném a dlouhodobém procesu. Pro zástupce obcí byly uvedeny zejména ukázky zdařilých projektů v návaznosti na řešení problémů v dotčených územích, ať již v oblasti hospodaření s vodou např. odvedením povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a protipovodňových opatření, dále v oblasti zajištění zpřístupnění pozemků, zvýšení ekologické stability a pestrosti krajiny a v neposlední řadě v oblasti uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům. Současně byli představitelé obcí seznámeni se strukturou Státního pozemkového úřadu a s dalšími oblastmi jeho činnosti, které mohou být obcím a městům prospěšné.

Po ukončení setkání byly zástupcům obcí zodpovězeny dotazy vztahující se k problematice pozemkových úprav a procesu jejich provádění, což dokazuje, že prezentované výsledky poboček Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj přítomné zaujaly a vyvolaly zájem o podrobnější seznámení se s problematikou pozemkových úprav.


záchytná nádrž ZN1 před realizací.JPG


záchytná nádrž ZN1.JPG


záchytná nádrž ZN2.jpg

Tisk