Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Polní cesta C15 k. ú. Lutopecny

Polní cesta C 15 byla navržena v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lutopecny a v navazující části k. ú. Měrůtky. KoPÚ o výměře 390 ha byla zahájena v roce 2001 a ukončena v roce 2005. Zpracovatelem projekčních prací byl Ing. Půža Brno.

Projektant polní cesty:

Geocentrum spol. s r.o. Olomouc

Zhotovitel:

Agromeli spol. s r.o. Brno

Náklady:

3 434 947 Kč

Zahájení realizace:

9/2015

Termín dokončení:

11/2015

Financování:

VPS

Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie P4,0/30, s asfaltovým povrchem, o celkové délce 1 900 m. Polní cesta C 15 byla navržena jako součást plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy. Cesta zkvalitňuje zpřístupnění jednotlivých pozemků a zajišťuje lepší využití zemědělské techniky pro obhospodařování zemědělsky využívaných oblastí v k. ú. Lutopecny. Došlo také ke zkvalitnění soustředěnosti odtoku povrchových vod do obecní kanalizace a v neposlední řadě také ke zlepšení životního prostředí – výsadbě doprovodné zeleně.


Tisk