Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace hlavní polní cesty C1 v katastrálním území Věžky

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Věžky a v části k. ú. Medlov výstavbu hlavní polní cesty C1.

Cesta byla navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30 s asfaltovým povrchem, o šířce jízdního pruhu 3,5 m, zpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m a se čtyřmi výhybnami, celková délka činí 752 m. Trasa je vedena po stávající polní cestě. Počátek je v místě sjezdu ze silnice III/36731, ve staničení km 0,205 překračuje Věžecký potok mostkem M13, který byl v rámci stavby opraven, v km 0,225 zatáčí vpravo a končí v km 0,752 napojením na místní komunikaci před čističkou odpadních vod. Součástí je pročištění a zpevnění pravostranného příkopu Př 011 (km 0,000 – km 0,205), který odvádí vodu od státní silnice do Věžeckého potoka a stavba propustku M42 za účelem napojení cesty C23.

Hlavním cílem realizace této stavby bylo zpřístupnění pozemků k obhospodařování, zabezpečení dopravní přístupnosti v období nepříznivých klimatických podmínek.

Realizace stavby probíhala od března do července 2016. Celkové náklady činily 6 990 000 Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků VPS. Cesta bude v nejbližší době předána Obci Věžky.

 

Pohled přes most M13 k napojení na státní silnici - původní stav.jpg

 

Pohled přes most M13 k napojení na státní silnici - po dokončení.JPG

 

Most M13 - původní stav.jpg

 

Most M13 - po dokončení.JPG

 

Tisk