Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace hlavní polní cesty C5 v katastrálním území Věžky

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Věžky a v části k. ú. Medlov výstavbu hlavní polní cesty C5.

Polní cesta C5 byla navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30 s asfaltovým povrchem, o šířce jízdního pruhu 3,5 m, zpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m a se čtyřmi výhybnami, o celkové délce 941 m. Začíná v km 0,000 napojením na místní komunikaci, do km 0,500 vede po stávající trase polní cesty, která byla od km 0,250 zarostlá náletovými dřevinami. Polní cesta končí v km 0,941, kde se napojuje na křižovatku polních cest C8a, C8b. Součástí jsou příkopy P5, P3, řešící ochranu zastavěného území obce před povodněmi a navazující na již vybudovaný Poldr N5 v k. ú. Věžky. Stávající zeleň nacházející se v trase cesty resp. příkopu, byla vykácena a byla provedena náhradní výsadba.

Hlavním cílem realizace této stavby bylo zpřístupnění pozemků k obhospodařování, zabezpečení dopravní přístupnosti v období nepříznivých klimatických podmínek a ochrana části zastavěného území

Realizace stavby probíhala od března do července 2016. Celkové náklady činily 7 247 000 Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků VPS. Cesta bude v nejbližší době předána Obci Věžky.

 

Cesta do km 0,250 - původní stav..JPG

 

Cesta do km 0,250  - po realizaci.JPG

 

Propustek M5 - původní stav, je vidět zarostlou část polní cesty od km 0,250 .Cesta od km 0,500 s pohledem na propustek M24 - průběh realizace.jpg

 

Propustek M5 - po realizaci.JPG

Tisk