Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace Ochranné nádrže N1 v katastrálním území Topolná a Komárov

V průběhu dubna 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu protipovodňové „Ochranné nádrže N1" v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Topolná.

Realizovaná stavba je hutněná, neprůjezdná, ochranná suchá nádrž s délkou hráze 123 metrů, maximální výškou hráze 6 metrů a šířkou 4 metry. Ochranná suchá nádrž transformuje průtok Q100=13,00 m3/s na průtok 4,67 m3/s. Součástí objektu je i úprava Hraničního potoka a to v rozsahu napojení funkčního bloku objektu. Zemní hráz byla zatravněna a byla provedena výsadba stromů, čímž byl vytvořen prvek blízký přírodě.

Hlavním cílem realizace této stavby je záchytná a retenční funkce povrchových vod, které při výrazných srážkových úhrnech nebo tání sněhu ohrožují zastavěnou část obce. Realizovaná ochranná suchá nádrž tak efektivně zabezpečí zadržení povodňové vlny a převedení vysokých i havarijních průtoků na průtoky mírnější a bezpečné.

Realizace stavby probíhala od srpna 2016 do dubna 2017. Celkové náklady činily 11 420 241 Kč s DPH Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků veřejné pokladní správy. Ochranná nádrž bude předána obci Topolná.

Topolná Komárov 6.JPGTopolná Komárov 5.JPGTopolná Komárov 4.JPGTopolná Komárov 3.JPGTopolná Komárov 2.JPGTopolná Komárov 1.JPGmapa Topolná Komárov.png

Tisk