Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace polní cesty v k. ú. Hrachovec, lokalita pod Veselou

V první polovině letošního roku byla předána Městu Valašské Meziříčí polní cesta v katastrálním území Hrachovec, lokalita pod Veselou. Tato realizace byla provedena v rámci jednoduché pozemkové úpravy.

Investor: Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Vsetín s využitím prostředků PRV

Celková investiční hodnota: 1 157 205 Kč (včetně DPH)

Rok investice: 2014/2015

V rámci jednoduché pozemkové úpravy byl vyčleněn na předmětnou stavbu pozemek. Polní cesta VC1/15 je dlouhá 401,3 m a má šířku 3 m. Polní cesta je zpevněná kaleným štěrkem s tím, že kryt je opatřen zatravněnou vrstvou. Cesta navazuje na obecní komunikaci a zajišťuje přístup k okolním zemědělským pozemkům. Součástí stavby je také sjezd na vedlejší polní cestu VC2, který slouží i jako výhybna.

První polovina cesty je odvodněna příkopem zpevněným příkopovými tvárnicemi, zemní pláň je odvodněna drenáží. Druhá polovina cesty je souběžná s meliorační vodotečí. Stavbou cesty došlo k přerušení odtoku vod z výše položených zemědělských pozemků do vodoteče, proto odtok těchto vod byl soustředěn do příkopů a drenáže, a následně převeden troubami do vodoteče.

Vlastníkem a správcem cesty je Město Valašské Meziříčí. SPÚ, Pobočka Vsetín, stavbu po kolaudaci předala městu v dubnu 2015.

 

 

  1.jpg

Obr. 1 - Zatravněná polní cesta VC1/15   

 2.png

Obr. 2 - Vyústění trouby opevněno lomovým kamenem

Tisk