Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Záchytný příkop a hráz v polní trati Hostějovské díly v k. ú. Újezdec u Osvětiman

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště realizoval v roce 2015 v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav k. ú. Újezdec u Osvětiman stavbu záchytného příkopu a suchého poldru. Stavba byla předána do vlastnictví a správy obce Újezdec.

Předmětem stavby je vytvoření záchytného a retenčního prvku pro povrchové vody natékající do zastavěného území obce na severovýchodním okraji z intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny. Celková délka tohoto prvku je 0,302 km, je fakticky rozdělen na dvě části – záchytný příkop a suchý poldr – tj. retenční a sedimentační prostor vytvořený ohrázováním okraje půdního bloku nad zastavěným územím obce.

Celková plocha retenčního prostoru při Q100                4 600 m2

Celkový objem při Q100                                                4 617 m3

Celková délka hráze                                                          240 m

Celková délka příkopy                                                         62 m

Maximální výška hráze                                                        1,9 m

 

Stavba byla financována z VPS státního rozpočtu a celkové náklady stavby činily 1 194 201 Kč bez DPH.


Před realizací I.JPG   Před realizací II.JPG


Zaústění do propustku.jpg   Záchytný příkop.jpg

Vypouštěcí zařízení.jpg   Hráz - poldr.jpgTisk