Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Archiv dokumentů PF ČR

Dokumenty ke stažení
Přílohy Poslední aktualizace
Čestné prohlášení o bezdlužnosti 28.4.2014
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) 28.4.2014
Žádost o poskytnutí podpory (de minimis) 28.4.2014
Nabídka povinného - neuplatnění předkupního práva 28.4.2014
Nabídka povinného na využití nebo nevyužití předkupního práva 28.4.2014
Změna přílohy usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 28.4.2014
Žádost oprávněné osoby(právního nástupce) o převod zemědělského pozemku mimo veřejnou nabídku podle ustanovení § 11a, odstavce 11 zákona č. 229/1991 Sb. 28.4.2014
Příloha k usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565 28.4.2014
Podmínky VVŘ na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb. platné od 1.10.2010 28.4.2014
Řád veřejného výběrového řízení na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb. platný od 1.10.2010 28.4.2014
Podmínky veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. platné od 1.10.2010 28.4.2014
Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. platný od 1.10.2010 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 28.4.2014
Úplné znění organizačního řádu Pozemkového fondu České republiky 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 28.4.2014
Řád pro vyhodnocení výzvy k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy platný od 1.2.2006 do 30.9.2010 28.4.2014
Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže §8 platný od 1.4.2009 do 1.10.2010 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 28.4.2014
Řád veřejného výběrového řízení na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb. platný od 15.6.2008 do 1.10.2010 28.4.2014
Žádost o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR 28.4.2014
Žádost o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR - příloha 28.4.2014
Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže §8 platný od 1.6.2008 do 31.3.2009 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 28.4.2014
Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. platný od 12.7.2006 do 1.10.2010 28.4.2014
Žádost oprávněné osoby(právního nástupce) o převod zemědělského pozemku podle ustanovení § 11a zákona č. 229/1991 Sb. 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2004 28.4.2014
Řád veřejného výběrového řízení na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb. platný od 1.9.2005 do 15.6.2008 28.4.2014
Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. platný od 1.9.2005 do 11.7.2006 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2002 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 28.4.2014
Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 28.4.2014
Řád pro vyhodnocení výzvy k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy platný od 1.6.2004 do 31.1.2006 28.4.2014
Přihláška k veřejné nabídce staveb určených k převodu oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. 28.4.2014
Pracovní řád 28.4.2014
Řád veřejného výběrového řízení na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb. platný do 31.8.2005 28.4.2014

Tisk