Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky „Výběr řešení a dodavatele datových služeb“

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
 
vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatelům poskytne zadavatel zadávací dokumentaci v listinné nebo elektronické podobě na základě jejich písemné žádosti. Zadavatel prostřednictvím pověřeného externího zástupce předá dodavateli zadávací dokumentaci v listinné podobě bezodkladně po obdržení jeho písemné žádosti. Na žádost dodavatele odešle zadavatel zadávací dokumentaci v elektronické podobě do 2 dnů ode dne doručení jeho písemné žádosti.

Písemnou žádost dle předchozího odstavce je třeba doručit na adresu pověřeného externího zástupce:

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností podle §151 ZVZ

Název

Conceptica s.r.o.

Sídlo

Palackého 715/15, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo

27578348

Zápis v OR

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115120

Kontaktní osoba

Ing. Romana Hůlková

Tel:

+420 734 571 114

+420 222 220 522

Email:

romana.hulkova@conceptica.cz

info@conceptica.cz

Přílohy Poslední aktualizace
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM IV. 28.4.2014
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III. 28.4.2014
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II. 28.4.2014
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I. 28.4.2014
Text ke stažení 28.4.2014

Tisk