Státní púozemkový úřad České republiky 2018-01-18T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení GIS, odbor rozvoje ICT a řízení projektů (GIS administrátor) http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-gis-odbor-rozvoje-ict-a-rizeni-projektu-gis-administrator-1.html 2018-01-18T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení GIS, odbor rozvoje ICT a řízení projektů. Samostatný odborný referent oddělení správy majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj http://www.pfcr.cz/aktuality/samostatny-odborny-referent-oddeleni-spravy-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-kralovehradecky-kraj-2.html 2018-01-18T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici samostatný odborný referent oddělení správy majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj. Výstava Pozemkové úpravy http://www.pfcr.cz/akce/vystava-pozemkove-upravy.html 2018-01-17T00:00:00+01:00 Výzva k podání návrhu Krasov- nájem bytu http://www.pfcr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-krasov-najem-bytu.html 2018-01-15T00:00:00+01:00 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení právní podpory http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vedouci-oddeleni-pravni-podpory.html 2018-01-15T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení právní podpory. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vedouci-oddeleni-trestnepravni-agendy-stiznosti-a-zadosti-podle-zak-c-106-1999-sb.html 2018-01-15T00:00:00+01:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. Svatava Maradová: Umíme čerpat evropské fondy http://www.pfcr.cz/aktuality/svatava-maradova-umime-cerpat-evropske-fondy.html 2018-01-15T00:00:00+01:00 V roce 2017 došlo k navýšení využití finančních prostředků na realizace pozemkových úprav. Oproti původnímu plánu Státní pozemkový úřad vyčerpal z evropských fondů (Program rozvoje venkova) o 100 milionů korun více. Vyhlášení vítězů soutěže Žít krajinou 2017 http://www.pfcr.cz/akce/vyhlaseni-vitezu-souteze-zit-krajinou-2017.html 2018-01-15T00:00:00+01:00 Dne 3. května 2018 se v Senátu Parlamentu ČR uskuteční vyhlášení vítězů soutěže Žít krajinou. Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html 2018-01-12T00:00:00+01:00 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 12.01.2018 SPÚ reaguje na rostoucí zájem restituentů o náhradní pozemky http://www.pfcr.cz/aktuality/spu-reaguje-na-rostouci-zajem-restituentu-o-nahradni-pozemky.html 2018-01-11T00:00:00+01:00 Praha, 11. ledna 2017 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyhlašuje první letošní veřejnou nabídku pozemků pro restituenty. Oprávněné osoby mohou vybírat z 539 pozemků o celkové rozloze 574 hektarů, které se nacházejí na celém území republiky. Jedná se o jednu ze tří nabídek připravených do konce pololetí letošního roku, kdy budou ukončeny restituce formou převodu náhradních pozemků. Oproti minulým rokům je tak za pololetí rozšířen počet nabídek o jednu.