Státní púozemkový úřad České republiky 2017-09-20T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Oznámení o přerušení provozu Pobočky Břeclav http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-pobocky-breclav.html 2017-09-20T00:00:00+02:00 Z důvodu rekonstrukce střechy sídla Pobočky Břeclav (KPÚ pro Jihomoravský kraj) bude v pátek 29. 9. 2017 přerušen provoz této pobočky. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-prevodu-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-moravskoslezsky-kraj-1.html 2017-09-18T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj. Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Nymburk http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-castecnem-omezeni-provozu-pobocky-nymburk.html 2017-09-13T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude v pondělí 25. 9. 2017 od 9:30 do 15:30 hod. částečně omezen provoz Pobočky Nymburk (KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení personálního a mzdového http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-personalniho-a-mzdoveho-1.html 2017-09-11T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení personálního a mzdového. Odborný referent oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj http://www.pfcr.cz/aktuality/odborny-referent-oddeleni-prevodu-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-plzensky-kraj.html 2017-09-11T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici odborný referent oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj. Samostatný odborný referent oddělení správy majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina http://www.pfcr.cz/aktuality/samostatny-odborny-referent-oddeleni-spravy-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-kraj-vysocina.html 2017-09-11T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici samostatný odborný referent oddělení správy majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina. Voda potřebuje meze. Aby neutekla http://www.pfcr.cz/aktuality/voda-potrebuje-meze-aby-neutekla.html 2017-09-04T00:00:00+02:00 Lidové noviny, 24. srpna 2017 Reportáž České televize o suchu http://www.pfcr.cz/aktuality/reportaz-ceske-televize-o-suchu.html 2017-09-01T00:00:00+02:00 ČT1 Události, 10. srpna 2017 Oznámení o přerušení provozu Pobočky Frýdek-Místek http://www.pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-pobocky-frydek-mistek.html 2017-08-24T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky vody (havárie na vodovodní síti) bude v pátek 25. 8. 2017 přerušen provoz na Pobočce Frýdek-Místek (KPÚ pro Moravskoslezský kraj). Státní pozemkový úřad na agrosalonu Země živitelka http://www.pfcr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-na-agrosalonu-zeme-zivitelka-1.html 2017-08-24T00:00:00+02:00 Ve dnech 24. až 29. srpna 2017 se Státní pozemkový úřad prezentuje na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.