Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Převod pozemků obcím a krajům

Bezúplatné převody pozemků na obce a kraje jsou vymezeny § 7 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bezúplatné převody pozemků na obce a kraje jsou vymezeny § 7 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem převodu na obce jsou pozemky nebo jejich oddělené části, s nimiž je příslušný hospodařit SPÚ, které nenáleží do majetku státu vybraného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz § 5 zákona o SPÚ) a které nejsou vyloučeny z převodu podle § 6 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou:

a)      v zastavěném území, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,

b)       v zastavitelné ploše, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,

c)       určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,

d)      zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce,

e)      v zastavěném území nebo zastavitelné ploše určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité.

 

Předmětem bezúplatného převodu na kraj jsou pozemky, o které kraj písemně požádá, a pokud o převedení těchto pozemků nepožádala obec, a které splňují zákonem dané podmínky, tj. jsou:

a)      v zastavěném území, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,

b)      v zastavitelné ploše, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,

c)       určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,

d)      zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje,

e)      v zastavěném území nebo zastavitelné ploše určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité. 

Tisk