Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Převod silničních pozemků obcím a krajům

Státní pozemkový úřad dle § 7 odst. 2 a 4 zákona č. 503/2012 Sb.,ve znění

pozdějších předpisů, bezúplatně převede do vlastnictví obce nebo kraje pozemky ve vlastnictví státu, s nimiž je příslušný hospodařit ve smyslu výše uvedeného zákona, na kterých je umístěno těleso místní anebo účelové komunikace, těleso silnice II. anebo III. třídy a dále pozemky s těmito komunikacemi související (silniční pomocné pozemky a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo).

Tisk