Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Základním principem zákona jsou naturální restituce původního majetku církví a náboženských společností, který je nyní ve vlastnictví státu. V rámci majetkového vyrovnání bude vydán majetek, ke kterému přísluší právo hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu, se kterým hospodaří Lesy ČR, s. p. Dále bude jinými povinnými osobami vydán i nemovitý majetek, který sloužil církvím a náboženským společnostem a jimi zřízeným právnickým osobám ke kultovním nebo charitativním účelům a dále věci funkčně související s jimi vlastněnými nemovitostmi.

Postup a informace týkající se vydávání nemovité věci z vlastnictví státu, kde právo hospodařit s majetkem státu přísluší Státnímu pozemkovému úřadu, a která náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností podle ustanovení § 6 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, naleznete na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.

kategorieInformace o podaných výzvách a dohodách

Přílohy Poslední aktualizace
Vzor dohody o vydání zemědělské nemovité věci 29.7.2014
Informace č. 6) 2013 - pozemkové úpravy dotčené vydávaným majetkem 29.7.2014
Upozornění pro oprávněné osoby na postup při podávání návrhů na rozhodnutí pokud nedojde k uzavření dohody 29.7.2014
Informace pro oprávněné a povinné osoby 29.7.2014
Chronologický přehled počtu výzev k vydání zemědělských nemovitostí 29.7.2014
Majetkové vypořádání - Přílohy k metodice 29.7.2014
Majetkové vypořádání - Metodika 29.7.2014
Vzor výzvy, jejímž prostřednictvím mohou oprávněné osoby ze zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vyzývat k vydání majetku 29.7.2014
Seznam katastrálních území, kde jsou zahájené, rozpracované a ukončené jednoduché pozemkové úpravy - Stav dat k 31.12.2012. Jednotilivé typy jsou rozděleny do zvláštních listů v sešitu. 29.7.2014
Seznam katastrálních území, kde jsou zahájené, rozpracované a ukončené komplexní pozemkové úpravy - Stav dat k 31.12.2012. Jednotilivé typy jsou rozděleny do zvláštních listů v sešitu. 29.7.2014
Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 29.7.2014

Tisk