Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Aktualizace normy pro projektování Lesních cest

Dne 18. 11. 2015 se uskutečnilo 1. připomínkové jednání k ČSN 73 6108, které se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě lesnické a dřevařské (FLD) v Praze.

Odborným garantem projektu je CTN PRAGOPROJEKT, a.s.

Projednávání se účastnilo celkem 24 odborníků z vysokých škol, zástupci MZe, MŽp, SPÚ, Policie ČR, Lesů ČR, správci CHKO a mnoho dalších, kteří s danou problematikou přichází do kontaktu.

Celkem se sešlo cca 74 připomínek, věcného a formálního charakteru. Zástupce SPÚ Ing. Holínský zaslal celkem 9 připomínek věcného charakteru, z nich bylo 6 akceptováno. Připomínky se týkaly především šířky cest, výhyben a sjezdů, délky rozhledu pro zastavení v závislosti na sklonu a povrchu komunikace, rozhledových poměrů apod.. Cílem zástupce SPÚ bylo sjednotit některé návrhové parametry normy Lesních cest ČSN 736108 s normou Polních cest ČSN 736109 tak, aby při projektování těchto komunikací nedocházelo ke kolizi návrhových parametrů. Důvodem je zřejmá návaznost polních a lesních cest a také to, že v rámci pozemkových úprav lze řešit i prostupnost lesních pozemků, pokud jsou součástí řešeného území.

Vzhledem k tomu, že se na prvním setkání nepodařilo vyřešit všechny připomínky, bylo svoláno další kolo projednávání normy v měsíci prosinci a to opět půdě ČZÚ. 

Tisk