Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Spolupráce s odbornou veřejností

Cílem zřízení Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy (KSPÚ) je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného Státním pozemkovým úřadem, s odbornou veřejností, která je garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav. Vzájemná spolupráce bude přispívat ke zvyšování kvality prováděných prací i k efektivnímu a účelnému vynakládání veřejných prostředků plynoucích ze státního rozpočtu i z evropských fondů.
Přílohy Poslední aktualizace
Statut Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy 5.10.2015
Jednací řád Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy 5.10.2015

Tisk