Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014 1.pol.2014

1. Poradní orgány a pracovní týmy zřízené ústřední ředitelkou a náměstky ústřední ředitelky

Dohoda o pracovní činnosti 

Ing. Kamil Kaulich (do 31. 12. 2014) 

2. Poradenské externí společnosti


Ambruz & Dark Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelář – právní služby v oblasti hospodaření a zajišťování správy vodních děl a vodohospodářských staveb a další s touto problematikou související otázky – 1500/hod, období 27. 5. 2014 do 31. 12. 2015

3. Smlouvy o poskytování právních služeb

Dodavatel Termín uzavření Doba plnění Tarifní hodnota v Kč Výpověď k
Mgr. Jaroslav Janáček 11.04.2014 doposud na základě hodnoty sporu dle zákona o půdě (fakturováno dle výše restitučního nároku žalobce) 30.09.2014

29.04.2014 doposud
30.09.2014

14.05.2014 doposud
30.09.2014

29.05.2014 doposud
30.09.2014
AK Kříž a Bělina (od roku 2013 AK Bělina a Partners) 29.05.2012 doposud 25 000.- (určovací žaloba)

23.04.2013 doposud 113614,-

25.06.2010 doposud 25 000,- (určovací žaloba)

25.06.2010 doposud 124 275,- (ZP, oceněno restitučně)

06.02.2012 doposud 25 000,- (žaloba podle zákona č. 106/1999 Sb.)

29.11.2011, 5.4.2011 doposud dle MS smluvně za každou i započatou hodinu 3 500,-

31.03.2014 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí dle zákona o půdě (určovací žaloba)

27.11.2013 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí (určovací žaloba)

04.06.2013 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí (určovací žaloba)

20.11.2013 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí

19.08.2008 doposud dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (určovací žaloba)

31.03.2014 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí dle zákona o půdě

05.05.2014 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí (určovací žaloba)

29.05.2012 doposud 25 000,- (určovací žaloba)

11.07.2008 doposud smluvní odměna za úkony, odměna za jeden úkon 11 210,-

24.05.1996 doposud tarifní hodnota 246 723,71 o zaplacení dlužného nájemného, odměna za úkony, doměna za jeden úkon 5 750,-

07.01.2013 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí (určovací žaloba)
AK ROWAN LEGAL 10.12.2012 MS plus dodatek ze dne 21. 12. 2012, dodatek ze dne 10. 5. 2013, dodatek ze dne 9. 9. 2013 a dodatek ze dne 27. 3. 2014 doposud dle výše restitučních nároků žalobců 30.09.2014

02.01.2014 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

03.04.2013 doposud dle hodnoty pozemků dle rozsudku soudu OS Praha 8 sp. zn. 25 C 2/2009 30.09.2014

27.09.2012 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

23.09.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

08.07.2012 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

08.08.2013 doposud 1 221 900,- 30.09.2014

22.06.2010 doposud za 1 úkon právní služby 21 720,- 30.09.2014

18.12.2012 + dodatek ze dne 27. 3. 2014 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

05.01.2012 doposud na základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem dle výše hodnoty pozemků, které jsou předmětem sporu 30.09.2014

11.09.2013 doposud na základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem dle výše hodnoty pozemků, které jsou předmětem sporu 30.09.2014

31.07.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

23.01.2014 doposud 1 356 544,- (žaloba na náhradu škody) 30.09.2014

27.03.2014 doposud dle hodnoty předmětu sporu (pozemků) dle zákona o půdě 30.09.2014

20.02.2014 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

02.12.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

19.07.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

03.07.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

10.10.2012 doposud 8 845 728,- 30.09.2014

12.09.2012 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

12.01.2012 doposud dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. 30.09.2014

12.01.2012 doposud 46 900 780,- 30.09.2014

20.03.2012 doposud dle hodnoty pozemků uvedené v rozsudku OS pro Prahu 8 sp. zn.25 C 2/2009 30.09.2014

19.10.2010 doposud 513 728,- 30.09.2014
AK Alena Plintovičová 27.04.2009 doposud Smluvní odměna ve výši stanovené dle § 7 až § 10 vyhl. 177/1996 Sb. („Advokátní tarif“) ve smlouvě není dál specifikováno (určovací žaloba)
Mgr. Bohuslav Novák 23.07.2009 doposud smluvní odměna za úkony, odměna za jeden úkon 9 460,-

04.03.2009 doposud dle hodnoty předmětu sporu, nemovitostí ve výši 1 248 728,-, 
úkon 13 300,-


04.03.2009 doposud TH dle vyhlášky (restituční spor)
AK Pisarovič
doposud

JUDr. Petr Pisarovič 20.11.2012 doposud 25 000,- (žaloba na vyloučení ze soupisu SKP)
AK Mimochodek 26.03.2001 doposud Mimosml. odměna ve výši stanovené dle § 7 až § 10 vyhl. 177/1996 Sb. („Advokátní tarif“)
Tarifní hodnota sporu
101 000,- (určovací žaloba)

Mgr. Petr Mimochodek 09.09.2008 doposud 110,036.51
AK JUDr. Vlasta Pavlíčková 11.08.2009 doposud odměna ve výši mimosmluvní odměny dle § 7 až 10 vyhl. č. 177/1996 Sb. a to za každý úkon právní služby, celková výše odměny je limitována maximálně šesti úkony právní služby pro řízení v každém jednotlivém stupni
AK Mgr. Antonín Hulva 27.08.2009 doposud odměna ve výši mimosmluvní odměny dle § 7 až 10 vyhl.č. 177/1996 Sb. a to za každý úkon právní služby, celková výše odměny je limitována maximálně šesti úkony právní služby pro řízení v každém jednotlivém stupni
AK Mgr. Richard Lang 17.12.2007 doposud odměna ve výši mimosmluvní odměny dle § 7 až 10 vyhl.č. 177/1996 Sb. a to za každý úkon právní služby, celková výše odměny je limitována maximálně šesti úkony právní služby pro řízení v každém jednotlivém stupni ?
JUDr. Jaroslav Slanina 31.01.1997 doposud odměna dle sazby uvedené v § 7 vyhl.č. 177/1996 Sb., snížené o 50%
AK Syrůčková, Pavlovský, Hartmanová a spol 13.12.2013 doposud 50 000,-
AK Linke, Richtr a spol 03.01.2008 doposud

Volopich Tomšíček,s.r.o. 17.07.2012 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků - (hodnota pozemků celkem 164 815 920,-) 30.09.2014
AK Jestřáb Tománek, 25.09.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků dodatek
Šafář a Partners 19.01.2012 doposud 942 000,- (žaloba na zaplacení finanční částky) 30.09.2014

02.01.2013 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků 30.09.2014

19.01.2012 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků (určovací žaloba) 30.09.2014

10.07.2012 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí (určovací žaloba) 30.09.2014

07.12.2012 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí (určovací žaloba) 30.09.2014

12.02.2013 doposud 1169247,-
AK Vyroubal Krajhanzl Školout 19.01.2012 doposud dle ZP dle hodnoty nemovitostí
AK Volopich, Tomšíček a spo. 12.12.2012 doposud 57 767,- (žaloba o zaplacení finanční částky)
Vyroubal Krajhanzl, Školout 15.03.2011 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků

14.08.2012 doposud 43.316.086,- (žaloba na určení, event. vrácení BO)

10.01.2012 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků

15.04.2011 doposud dle ZP dle hodnoty pozemků (určovací žaloba)
AK Syrůčková a spol. 16.12.2013 doposud 110 295 210,-
JUDr. Světlana Semrádová Zvolánková 12.03.2012 doposud 166 855,- (žaloba o vydání BO)
AK Volopich 28.03.2013 doposud 76 000 000,- 30.09.2014
JUDr.Filip 09.02.2009 doposud

JUDr. Vlasta Pavlíčková 06.06.2014 doposud dle ZP dle hodnoty předmětu sporu (určovací žaloba)
JUDr. Choděra 18.02.2011 doposud 161 290 000,- (žaloba o finanční plnění)
JUDr. Syrůčková
doposud

Mgr. Filip Kubrycht
doposud 1 372 947,- Kč (určovací žaloba)
AK Zderčík 07.03.2011 doposud 25 000,- Kč (určovací žaloba)
Weil a spol. 30.03.2011 doposud dle výše hodnoty pozemku, který je předmětem dovolacího řízení
Vyroubal, Krajhanzl, Školout 30.09.2010 doposud 686 092,- Kč
JUDr. Radek Jonáš, Ph.D. 31.01.2014 doposud hodinová sazba 1500, -Kč (limit pro zakázku malého rozsahu)
Mgr. Dana Holá 03.07.1997 doposud max. 200h za měsíc
JUDr. Hana Homolková 02.01.2003 doposud 10 000,- Kč /měsíc
JUDr. Vlasta Pavlíčková 01.02.1999 doposud 600 x 35hod/měsíc

Tisk