Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování o společné zařízení roku -2014

Praha – Během měsíce listopadu má široká veřejnost možnost zapojit se do hlasování v letošním ročníku soutěže Společné zařízení roku.

Již 8. ročník soutěže Společné zařízení roku vyhlásil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy na začátku srpna letošního roku.

V rámci vyhlášeného letošního ročníku jednotlivé pobočky Státního pozemkového úřadu do konce měsíce září přihlašovaly jimi realizované projekty. „Do letošního ročníku se přihlásila více než třetina našich poboček s celkem 43 projekty. Nejvíce přihlášených projektů tradičně evidujeme v kategorii Zpřístupnění pozemků, “ uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Jako každoročně je soutěž Společné zařízení roku členěna do následujících tří kategorií:

1. Zpřístupnění pozemků
2. Protierozní a vodohospodářská opatření
3. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Souhrnné údaje k přihlášeným projektům

Počet zúčastněných poboček

32

Počet přihlášených projektů v kategorii:

Zpřístupnění pozemků

26

Protierozní a vodohospodářská opatření

12

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5

Celkem přihlášených projektů

43

Hlasování veřejnosti probíhá během  měsíce listopadu 2014 na webových stránkách http://soutezszr.spucr.cz. Vylosovaný účastník hlasování se může těšit na věcný dar v podobě odolného mobilního telefonu do přírody.Dalším udělovaným oceněním je „Cena veřejnosti pro společné zařízení roku“. Tu získá projekt, který dosáhne nejvyššího bodového hodnocení ze strany  veřejnosti.Ocenění v podobě čestného diplomu „Společné zařízení roku“ a věcného daru obdrží první tři místa v každé kategorii. Zároveň má jeden z oceněných projektů možnost získat „Cenu Státního pozemkového úřadu“, kterou vybírá centrální komise.

Vznik této soutěže byl spojen se snahou přiblížit veřejnosti konkrétní výsledky pozemkových úprav a to prostřednictvím realizovaných společných zařízení navržených v pozemkových úpravách a zároveň ocenit odbornou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů a realizačních týmů“, vysvětluje poslání soutěže ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod. 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk