Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Návrh novely zákona o Státním pozemkovém úřadu projednal zemědělský výbor Ps PČR

Praha, 23. září 2015 – Ve středu 23. září 2015 ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová seznámila členy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s podrobnostmi návrhu novely zákona o Státním pozemkovém úřadu.

Předkladatelem novely zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, je Ministerstvo zemědělství. Impulz k přípravě novely dal Státní pozemkový úřad pod vedením Svatavy Maradové. Důvodem bylo zjištění, že stát do současné doby privatizoval, restituoval či prodal takové množství státních pozemků, že již dnes chybí dostatek zemědělské půdy pro vlastní potřeby státu. Cílem novely zákona je ukončení výprodeje státní půdy a zajištění podmínek pro řádné a hospodárné nakládání se zemědělskými pozemky státu ve veřejném zájmu a současné vytvoření strategické rezervy státní zemědělské půdy.

Ukončení naturálních restitucí

Novela zákona počítá s ukončením naturálních restitucí formou převodů náhradních pozemků oprávněným osobám. „Stát již nemá k dispozici pozemky, které by jak co do výměry, tak do kvality, oprávněné osoby uspokojily. Z tohoto důvodu přistupujeme k ukončení celého procesu formou peněžitých náhrad,“ vysvětlila na zasedání zemědělského výboru ústřední ředitelka SPÚ a dodala: „V současné době evidujeme 56 tisíc oprávněných osob s nevypořádanými restitučními nároky, ale prakticky polovina z nich jsou pouze do 1 000 korun. Takto nízké nároky prakticky nelze uspokojit formou vydání náhradních pozemků.“ Novela zákona předpokládá dvouleté přechodné období, kdy by Státní pozemkový úřad nadále zveřejňoval veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby.

Rezerva státní zemědělské půdy

V uplynulých 16 letech bylo formou prodejů převedeno přibližně 580 tisíc hektarů státní zemědělské půdy. Stát ji v současné době vlastní pouze 2 %. Aktuálně Státní pozemkový úřad spravuje celkem 154 tisíc hektarů, z nichž pouze 84 tisíc není dotčeno žádnou blokací. Současně výhled státních potřeb a požadavků na půdu předpokládá využití přibližně 289 tisíc ha. 

Podle novely zákona by měla být vytvořena dostatečná rezerva nejen pro navrhování a realizaci opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, ale zejména pro ústřední orgány státní správy, které mají nebo budou mít vládou schválené rozvojové programy. Minimální strategická rezerva státní zemědělské půdy bude činit 50 000 hektarů. Novela zákona počítá i s možností rezervu půdy doplňovat nákupem, směnou a využitím předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu.

Vládní návrh novely zákona o Státním pozemkovém úřadu byl schválen Vládou ČR na konci července letošního roku a jeho projednávání v Poslanecké sněmovně PČR bude zahájeno ve středu 30. září 2015.

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk