Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad se aktivně zapojuje do boje se suchem

Praha, 24. září 2015 – Ve čtvrtek 24. září 2015 představila ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová v rámci semináře pořádaného Agrární komorou České republiky Generel vodního hospodářství krajiny České republiky

Seminář na téma Generel vodního hospodářství krajiny České republiky a Integrovaného systému sledování sucha v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství se uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Semináře se zúčastnil i ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem setkání zástupců institucí, které jsou do realizace cílů generelu zapojeny, bylo zejména představení projektů, které jsou primárně zaměřeny na koncepční úpravy hospodaření v krajině s ohledem na dopady související se změnou klimatu. Současně byly definovány priority a předpokládaná opatření včetně možností jejich začlenění do celkového systému hospodaření v krajině.

Generel vodního hospodářství krajiny ČR, jehož zadavatelem je Státní pozemkový úřad a Agrární komora České republiky, představila na semináři ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

V současné době se mnohé zemědělské oblasti potýkají s častými výkyvy období sucha nebo naopak povodní. Generel je reakcí na tyto skutečnosti a má za cíl definovat nejzranitelnější oblasti republiky a vypracovat návrh ochranných opatření ke zmírnění negativních účinků zejména povodní a sucha,“ uvedla na semináři ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a upřesnila: „Zpracovaná analýza ukázala, že celá polovina rozlohy České republiky je těmito jevy nadprůměrně ohrožena, až 8 % je vysoce až extrémně ohrožené a téměř 4 % plochy lze považovat za mimořádně ohrožené“.

Řešení generelu vychází z dostupných podkladů, které v současnosti existují, jako např. datové podklady, zpracované studie, výsledky výzkumů, metodické, koncepční a legislativní podklady zabývající se výskytem, množstvím a působením vody v krajině.

Projekt Generel vodního hospodářství krajiny České republiky byl zahájen v prosinci loňského roku a v současné době je dokončena jeho první etapa zahrnující analýzu a vytipování nejzranitelnějších oblastí republiky. Do současné doby byla realizována i první konkrétní opatření na vybraných farmách.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

IMG_1266.JPG

Tisk